Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pomocnicy Mariańscy z całego świata spotkali się w Licheniu  

Pod przewodnictwem ks. Wojciecha Jasińskiego MIC, ekonoma i radnego generalnego Zgromadzenia Księży Marianówmodlili się dziś, 4. 09., w licheńskiej bazylice podczas Mszy św. o godz. 12:00 uczestnicy zjazdu Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

XVI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz Bractwa Niepokalanego Poczęcia rozpoczęła się w poniedziałek, 1 września.  Do Lichenia przybyli goście z USA, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. Jej celem jest pogłębienie formacji duchowej oraz intelektualnej uczestników, by mogli oni coraz pełniej realizować w swoich środowiskach mariański charyzmat. W tym roku temat przewodni spotkania brzmi: „Jak żyć i działać w duchu Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”:
„My, jako marianie, za nasz główny cel mamy szerzenie Bożego Miłosierdzia. W tym roku postawiliśmy sobie, jako mariańscy pomocnicy, postawić zasadnicze pytanie: jak żyć i działać w duchu Niepokalanego Poczęcia. I na to pytanie chcemy dać odpowiedź, najpierw teoretycznie, ale chcielibyśmy także, aby ta teoretyczna odpowiedź dotknęła naszych serc i aby wpłynęła na całe nasze życie i działanie w duchu mariańskiego charyzmatu”powiedział ks. Jan Mikołaj Rokosz MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce.

Prelekcje w trakcie spotkania głosili: ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz marianin, ks. Jarosław Hybza MIC. Warto dodać, przedstawiciele SPM-u oraz Bractwa Niepokalanego Poczęcia pogłębiali także swoje umiejętności w zakresie fundraisingu pod kierunkiem Andrzeja Pietruchy z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Pierwszego dnia z uczestnikami spotkał się także ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów. Wśród uczestników spotkania byli liderzy Stowarzyszenia w poszczególnych krajach, na czele z br. Andrzejem Mączyńskim MIC, generalnym promotorem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Licheńska konferencja jest także okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za 20-lecie istnienia Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone w naszym kraju w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego prowincjała, a obecnie dyrektora polskiej sekcji SPM-u, ks. Jana Mikołaja Rokosza MIC. Na świecie Stowarzyszenie istnieje od 1925 roku i gromadzi blisko milion świeckich współpracowników mariańskiego Zgromadzenia. Organizacja wciela w życie charyzmat założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, . o. Stanisława Papczyńskiego zgodnie z zawołaniem „Pro Christo et Ecclesia” w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach oraz na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Zrzesza osoby pragnące żyć duchowością mariańską i szerzyć w swoim otoczeniu. Członkowie SPM-u wspierają księży i braci marianów poprzez modlitwę, pogłębiając jednocześnie swoje życie duchowe.
   
Licheń Stary, 04 września 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet