Matka Boża Bolesna
arka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje katechetów świeckich z diecezji włocławskiej


Blisko 60 nauczycieli religii pracujących w szkołach na terenie diecezji włocławskiej uczestniczy w rekolekcjach w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym. Wczoraj (2 lipca) spotkał się z nimi pasterz diecezji, ks. bp Wiesław Mering.

Licheńskie rekolekcje podzielone na dwie tury - pierwsza rozpoczęła się w minioną niedzielę, 29 czerwca a zakończyła wczoraj wspólną modlitwą i spotkaniem z bpem włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem podczas Mszy św. o godz. 12:00 w licheńskiej bazylice. W homilii ordynariusz włocławski apelował do katechetów, aby wychowywali swoich podopiecznych w prawdzie i miłości. W pierwszej turze wzięło udział ok. 140 katechetów. Także wczoraj rozpoczęła się druga rekolekcyjna tura, która potrwa do soboty, 5 lipca.

Tematem tegorocznych rekolekcji słowa św. Piotra Apostoła skierowane do Jezusa Tak Panie, Ty wiesz, że Cie kocham:
„Przyglądając się temu, w jaki sposób św. Piotr przeżywał relacje z Panem Bogiem, jak wyglądała jego droga,  robimy pewną rewizję swojego życia jako chrześcijanie, kapłani czy w przypadku katechetów jako ci, którzy przez misję kanoniczną powołani do tego, aby głosić Ewangelię” – wyjaśnił ks. Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, organizator spotkania.

Poza konferencjami czas uczestnikom rekolekcji upływa na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła. W trakcie rekolekcji rekolektanci uczestniczą także w drodze krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W wolnych chwilach spędzają czas na rozmowach z księżmi oraz na wymianie doświadczeń z pracy w szkole z innymi katechetami.

Każdy z katechetów ma obowiązek wziąć udział w rekolekcjach raz na dwa lata. W rekolekcjach łącznie weźmie udział ok. 200 katechetów świeckich. Organizatorem rekolekcji jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa tradycyjnie odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części Sanktuarium.

Licheń Stary, 03 lipca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet