Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Duchowa Rodzina Mariańska modliła się w Licheniu


W przypadającą 29 czerwca uroczystość św. Piotra i Pawła, filarów Kościoła katolickiego, do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zjechali przedstawiciele Duchowej Rodziny Mariańskiej oraz Wspólnoty Modlitewnej. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej zawierzali siebie, swoich bliskich oraz swoje trudy i problemy opiece Maryi, prosząc o opiekę i wstawiennictwo u Dobrego Boga.

Mszy św. w licheńskiej bazylice w intencji osób duchowo związanych z Sanktuarium przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz. Na początku Najświętszej Eucharystii przywitał wszystkich przybyłych na wspólną modlitwę, a także pokropił zgromadzonych w świątyni wiernych wodą święconą na znak przynależności do rodziny chrześcijańskiej.
Homilię wygłosił ks. Michał Kozak MIC, dyrektor domu rekolekcyjnego księży marianów w Sulejówku pod Warszawą. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do przypadającej uroczystości św. Piotra i Pawła, którzy „dali Kościołowi zaczątek wiary”. Mówił, że dzięki Ewangelii jesteśmy wszyscy zaproszeni do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Nawiązał także do różnych sposobów wyznawania wiary: można mówić, że się wierzy, ale nic z tego nie wynika; słowa credo mogą być także „pustymi” słowami, bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdaniem homilety bywa też wiara czysto deklaratywna, którą można porównać do choinki wystawionej w Święta Bożego Narodzenia, na pokaz.
W dalszej części kazania ks. Kozak nawiązał do Maryi jako tej, która może być dla nas wzorem prawdziwej wiary:
„Maryja jest niesłychanie wyraźnym znakiem wiary. Córka Abrahama, która zawierzyła słowu Boga i krok po kroku szła za Jezusem w doświadczeniu wiary. Maryja jest też szczególnym znakiem doświadczenia kryzysu w wierze. Wskazuje także konieczność tego, aby nasza wiara przeniknęła nasze życie”.
Odniósł się także do Wspólnoty Modlitewnej. Powiedział, że człowiek wybierający Boga w prostej modlitwie każdego dnia daje swojej wierze pokarm w postaci modlitwy właśnie.

Po ogólnym błogosławieństwie kończącym Mszę św. wierni mogli skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa udzielanego przez kapłanów poprzez nałożenie rąk na głowę wiernych i odmówienie krótkiej modlitwy. Z kolei przy wyjściu ze świątyni na wiernych czekała mała niespodziankakażdy otrzymał dwie książeczki: z modlitwami do Jezusa Chrystusa oraz o duchowości chrzcielnej.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest miejscem modlitwy, skupienia i wyciszenia, ale także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił - zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. Jego wygląd jest dziełem nie tylko posługujących tutaj od ponad sześćdziesięciu lat księży marianów, ale przede wszystkim wielu darczyńców i dobrodziejów zrzeszonych w tzw. Duchowej Rodzinie Mariańskiej. Wiele osób należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej, przez szereg lat ofiarowywało swoje życiowe krzyże, trudy i cierpienia w intencji posługujących tu braci i księży marianów, by przesłanie przekazywane przez Maryję było głoszone i rozszerzało się.
Od 2012 roku w licheńskim Sanktuarium istnieje Wspólnota Modlitewna zrzeszająca osoby modlące się w 7 intencjach obejmujących współczesne problemy świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ona jest także jedną z form realizacji przesłania Maryi skierowanego do Mikołaja Sikatki.

Licheń Stary, 29 czerwca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet