Matka Boża Bolesna
j
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Traugutczycy w Licheniu

80 uczniów i nauczycieli uczestniczących w IX Zlocie Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta przybyło do Lichenia (30.05). Podczas kilkugodzinnego pobytu uczniowie zwiedzili Sanktuarium oraz Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, w którym znajdują się pamiątki po dyktatorze Powstania Styczniowego.
 
Wizytę w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pielgrzymi rozpoczęli od zwiedzania starej części kompleksu. Po krótkiej chwili na modlitwę w kościele parafialnym pw. św. Doroty, udali się do apartamentów papieskich, gdzie w 1999 roku św. Jan Paweł II mieszkał podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny. Następnie udali się do licheńskiego muzeum, mieszczącego się na drugim i trzecim piętrze bazyliki, tuż nad zakrystią. Tam zostali podzieleni na trzy grupy: pierwsza z nich zapoznała się z wystawą poświęconą Romualdowi Trauguttowi, druga obejrzała film o dyktatorze Powstania Styczniowego, a trzecia mogła w tym samym czasie wraz z przewodnikiem zwiedzić pozostałą część muzeum.
 
Nie przez przypadek młodzi ludzie trafili do Lichenia. W tych dniach uczestniczą oni bowiem w IX Zlocie Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta. Po raz pierwszy spotkanie organizuje Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie:
„Największa grupa przyjechała z miejscowości Uher – to jest rejon dawnego województwa chełmskiego. Przywieźli wspaniały taneczny zespół, który tańczy zarówno tańce narodowe, jak i tańce ludowe. Wczoraj zrobił ogromne wrażenie na wszystkich oglądających główną uroczystość”powiedział pan Grzegorz Jankowiak, dyrektor SP nr 6 w Koninie, główny organizator tegorocznego zjazdu.  
 
Na zaproszenie do udziału w tegorocznym zlocie szkół traugutowskich odpowiedziało 8 z 12 szkół należących do stowarzyszenia. Jedną z osób, które wzięły udział w zlocie był pan Andrzej Radziejewski ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. Będąc pierwszy raz w Licheniu jest pod wrażeniem zarówno bazyliki, jak i eksponatów zgromadzonych w tutejszym muzeum:
„Eksponaty wspaniałe. Widać, że naruszył je ząb czasu, a prezentując je można sięgnąć do historii sięgającej 100, 200 czy 300 lat. Jechałem tutaj z nastawieniem, że jest to sanktuarium maryjne. Ale jestem mile zaskoczony”.

Uczniowie biorący udział w zlocie mieli możliwość skonfrontowania dotychczasowej wiedzy o patronie swoich szkół z informacjami przekazanymi przez muzealników. Mogli także na własne oczy zobaczyć pamiątki zgromadzone po nim w muzeum, m.in. własnoręcznie pisane listy, fotografie, rozkazy powstańcze sygnowane nazwiskiem dyktatora czy okulary. Właśnie te eksponaty najbardziej utkwiły w pamięci Julii Kazimierczak, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 z Konina

Zloty szkół im. Romualda Traugutta sięgają roku 2006. Ich celem jest rozbudzanie w uczniach zainteresowania postacią patrona, zaszczepienie patriotyzmu poprzez pamięć i pielęgnowanie tradycji o Powstaniu Styczniowym z 1863 roku oraz o jego Dyktatorze. Do Bractwa Szkół im. Traugutta należy 12 szkół z 4 województw (lubelskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego). Stowarzyszenie zostało powołane do życia z inicjatywy SP w Mrozach, gdzie w dniach 21-22 kwietnia 2006 roku, odbył się inauguracyjny zlot. Gospodarzem tegorocznego spotkania była SP nr 6 w Koninie.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet