Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Krzyż ŚDM pożegnany w Licheniu

Drugiego dnia obecności Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wierni modlili się podczas Mszy św. sprawowanych w licheńskiej bazylice w obecności wspomnianych symboli. W bazylice modlili się zarówno licheńscy parafianie, jak i pielgrzymi, którzy przybyli do Lichenia, aby choć przez chwilę móc adorować symbole ŚDM.

O godz. 12:00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Najświętszej Eucharystii  przewodniczył ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. W koncelebrze uczestniczył także m.in. ks. Eugeniusz Makulski, kustosz senior licheńskiego Sanktuarium. Mszę św. uświetniła także Kościelna Orkiestra Dęta z Wygiełzowa k. Łasku.
Na początku Eucharystii wierni w modlitewnym skupieniu przeszli w procesji wielkanocnej. Wierni podążali za Krzyżem ŚDM oraz ikoną Matki Bożej idąc wokół placu przed licheńską bazyliką. W procesji święte symbole ŚDM nieśli klerycy z I roku Seminarium Duchownego w Bydgoszczy przeżywający w Licheniu sesję propedeutyczną wraz ze swoim ojcem duchownym.   

W homilii ksiądz proboszcz odniósł się do krzyża, jako znaku naszej wiary i zbawienia. Mówił, że nie należy się go wstydzić, gdyż jest on symbolem męki Chrystusa, przez który odkupił cały świąt. - "W Chrystusie mamy zbawienie. To w nim jest nasze odkupienie" - nawoływał. "Ramiona Krzyża ŚDM szukają, wędrując po Polsce, młodzieży, aby osłonić przed trudami świata. Z wysokości krzyża Chrystus chce objąć wszystkich ludzi swym troskliwym ojcowskim obliczem" - dodał.   
Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło pożegnanie Krzyża ŚDM młodzieży i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Po odmówieniu przez zgromadzonych w świątyni wiernych modlitwy uwielbienia, strażacy z licheńskiej jednostki OSP zdjęli Krzyż ze stelaża i przekazali go młodzieży, która w procesji główną nawą bazyliki wyniosła krucyfiks na zewnątrz świątyni. Następnie strażacy przygotowali symbole ŚDM do transportu do kolejnego miejsca peregrynacji, tj. do parafii pw. św. Wita w Tuliszkowie.

Krzyż w skupieniu żegnała licheńska młodzież, parafianie, pielgrzymi oraz księża i bracia marianie. W momencie wyjazdu Krzyża i ikony Matki Bożej dał się słyszeć dźwięk dzwonu Maryja Bogurodzica.

Licheń Stary, 25 maja 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 grudnia 2019
Niedziela
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tytularne święto Zgromadzenia Księży Marianów
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego
dla członków Zgromadzenia Księży Marianów
Pomocników Mariańskich oraz członków Bractwa
Niepokalanego Poczęcia NMP


Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
 
Godz. 19.00 Rekolekcje adwentowe do wysłuchania przez łącze internetowe - prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC

PROGRAM POSŁUGI 


Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 Uroczysta msza św. rozpoczynająca obchody 350-lecia powstania
Zgromadzenia Księży Marianów  z odnowieniem ślubów zakonnych .
Po mszy św. błogosławieństwo opłatków oraz koncert maryjny "Tota pulchra" w wykonaniu organistów bazyliki: Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego.
Nabożeństwa

kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15. 20
Psalm responsoryjny: Ps 98, 1-4
Drugie czytanie: Rz 15, 4-9
Ewangelia: Łk 1, 26-38
realizacja LM Internet  LM Internet