Matka Boża Bolesna
Główka6 Bazylika nocą wigilijną ;)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Abp Migliore: „Siostry kontemplacyjne piorunochronem
dla Kościoła i społeczeństwa”

 

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zakończyło się trwające od poniedziałku (24 marca) VIII Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. (PŻKK). W spotkaniu uczestniczyło siedemdziesiąt pięć sióstr ze wszystkich klasztorów klauzurowych należących do Konferencji PŻKK. Po raz pierwszy w obradach wzięły udział siostry anuncjatki, od czterech lat mieszkające w klasztorze w lesie grąblińskim.  

Jak powiedziała s. Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji PŻKK, spotkanie miało charakter roboczo-formacyjny. Tematem przewodnim licheńskiego Zebrania Plenarnego było „Nawrócenie a powrót do charyzmatu w świetle najnowszych dokumentów Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego”. W tym roku  do zgłębienia tematu mniszki zaprosiły o. Karola Kraja, karmelitę bosego z Rzymu, który zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, „nawracać trzeba się całe życie, aż do śmierci. Od tego na ile i w jaki sposób się nawrócimy, zależy realizacja charyzmatu danej wspólnoty, a co za tym idzie - misji powierzonej jej przez Boga”powiedział o. Kraj.

We wtorek, 25 marca, z mniszkami spotkali się abp Jose Rodrigues Carballo, Sekretarz Kongregacji Instytutów ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz abp Celestino MiglioreNuncjusz Apostolski w PolsceAbp Carballo mówił w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w licheńskiej bazylice o potrzebie nieustannego mówienia Jezusowi „tak” na wzór Maryi, która całe swoje życie poświęciła modlitwie i służbie Bogu. Z kolei abp Migliore wyraził siostrom swoją wdzięczność za poświecenie i nieustanną modlitwę:  
„To dla nas bardzo ważne dlatego, że siostry kontemplacyjne modlą się i piorunochronem Kościoła  i społeczeństwa. I dlatego potrzebują wsparcia duchowego,  ale i wsparcia ludzkiego. Ich życie nie jest łatwe. Jesteśmy bardzo wdzięczni i jesteśmy tutaj, aby słuchać, uczyć się i jeśli możemy - także siostrom pomóc”.
 
 Zapytana o życie w odosobnieniu, s. Sowulewska odpowiedziała:
„To jest normalne życie, takie, jak każdego człowieka, tyle, że wyznacznikiem w nim jest Pan Bóg i chwała Boża. Gdy złożymy śluby wieczyste stajemy się profeskami. To jest nasz zawód, którym jest wielbienie Boga i dążenie do zjednoczenie z nim. Modlimy się w imieniu całego Kościoła. Każdą chwilę pracy, odpoczynku staramy się przemienić w modlitwę”. Jeśli chodzi o powołania, s. Suwulewska nie zauważa znaczących zmian, a zainteresowanie życiem we wspólnotach kontemplacyjnych pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie.

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce została erygowana Dekretem Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z dnia 8 października 1994. Od 2010 roku Konferencja posiada osobowość prawną upoważniającą do działań zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członkiniami Konferencji przełożone autonomicznych klasztorów kontemplacyjnych o klauzurze papieskiej lub konstytucyjnej oraz przewodniczące federacji tychże klasztorów.

Celem Konferencji jest ułatwianie współpracy między Klasztorami klauzurowymi w pełniejszym realizowaniu ideału życia kontemplacyjnego zgodnie ze wskazaniami Kościoła i ukazywania ludziom wartości życia wyłącznie oddanego Bogu. Do Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce należą siostry: Benedyktynki, BenedyktynkiSakramentki, Bernardynki, Dominikanki, Kamedułki, Klaryski, KlaryskiKapucynki, Klaryski od Wieczystej Adoracji, Karmelitanki Bose, Norbertanki, Redemptorystki, Wizytki oraz Anuncjatki, rezydujące na terenie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od 2010 roku.
 W Polsce funkcjonują 84 klasztory kontemplacyjne należące i 4 nienależące do Konferencji, które łącznie skupiają 1349 sióstr, z czego 1220 to profeski wieczyste.

Licheń Stary, 28 marca 2014 r.   

Abp Celestiono Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet