Matka Boża Bolesna
h
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Jak i za kogo się modlimy?

Modlitwą, którą odmawiają każdego dnia wszyscy członkowie Wspólnoty jest Koronka Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny. Ukazuje i podkreśla ona cnoty Maryi, a jednocześnie zaprasza do ich naśladowania w codziennym życiu. Intencje, które wydają się być bardzo aktualne zostały zawarte w siedmiu grupach.
Pierwszą z nich jest grupa, której zadaniem jest modlitwa za naszą Ojczyznę. Dziś to wspólne dobro bywa niedoceniane i marnotrawione. Wielu Polaków nie ma pracy, niektórzy wyjechali za granicę. Sprawujący władzę często nie kierują się dobrem obywateli, lecz własnymi korzyściami. Dlatego warto prosić Boga, by chronił naszą Ojczyznę i prowadził tak, aby były w niej szanowane Boże wartości, a przede wszystkim człowiek.
Drugą grupę stanowią Ci, którzy podejmują modlitwę za wspólnotę Kościoła, a więc za wszystkich wierzących na czele z Ojcem Świętym. Takiego samego wsparcia wymagają biskupi, proboszczowie parafii i pracujący tam kapłani. Czasem doświadczamy ich świętości, a niekiedy słabości czy wprost widzimy ich grzechy. Taki stan to przestrzeń wołająca o modlitwę. Wsparcia modlitewnego w Kościele wymaga także dzieło misyjne i Ci, którzy się jemu oddali. Realizując zaproszenie Jezusa z Ewangelii modlimy się także się o nowe powołania i za tych, którzy przeżywają kryzysy w powołaniu. Modlitwą obejmujemy tu szczególnie wszystkich wierzących, którzy stale są poddawani różnego rodzaju pokusom. Modlitwie tej grupy polecamy sprawę sanktuariów, a w tym licheńskiego Sanktuarium oraz osób w nim posługujących.
Mieszczące się w Licheniu hospicjum pokazuje jak ważnym momentem w życiu człowieka jest choroba, która niekiedy prowadzi choregodo spotkania z Bogiem w wieczności. Wiele osób przeżywa w tym momencie lęki, które złagodzić może modlitwa. Na nią czekają także chorzy i cierpiący w szpitalach, domach opieki i różnego rodzaju ośrodkach, a także ci, którzy przebywają w domach rodzinnych pielęgnowani przez bliskich. Wiemy, że warto modlitwą objąć także osoby w podeszłym wieku. Również posługa pielęgniarek i lekarzy wymaga modlitwy. Dlatego powołano do istnienia grupę, która modli się za chorych i umierających.
Kolejną grupę stanowią osoby modlące się za małżeństwa i rodziny. Obserwowana dziś moda na luźne związki, łatwość rozpadu małżeństw, brak jedności małżeńskiej i mądrej miłości, która scalać rodziny woła o modlitewne wsparcie. Wsparciem należy objąć też tych, którzy pomimo trudności starają się bronić świętości związku mężczyzny i kobiety, a jednocześnie chcą wychowywać dzieci w duchu Ewangelii. Jeśli doświadczamy konfliktów międzypokoleniowych niech również to będzie dla nas przynagleniem do modlitwy.
Konieczną jest modlitwa za uzależnionych. Powodem rozpadu wielu małżeństw, powodem przemocy i braku miłości w rodzinach pozostaje niezmiennie w naszej Ojczyźnie problem alkoholowy. Każde zniewolenie człowieka, a więc papierosy, narkotyki, uwikłanie w grzechy związane z cielesnością czy współczesne nałogi takie jak uzależnienie od komputerów i internetu, ogranicza człowieka nie pozwalając mu żyć pełnią człowieczeństwa. Modlitwa jest tu bardzo wskazana.
Sposobem zniewolenia człowieka są dzisiaj także różnego rodzaju sekty, które bardzo często pozostają na usługach złego ducha. Występująca u wielu osób tendencja do ulegania modzie na korzystanie z wróżek, bioenergoterapeutów, czytania horoskopów, wchodzenia w przestrzeń magii, posługiwania się kartami tarota czy innego rodzaju pseudo zabawami otwiera pole do działania złego. To zaś prowadzi do uwikłania, zniewolenia, a niekiedy nawet do opętania. Stąd konieczność modlitwy za nękanych przez złego ducha i inicjatywa powstania kolejnej grupy modlitewnej.
Ostatnia grupa, jakiej powstanie wydało nam się konieczne, gdyż wypatruje jej współczesny świat, to ta modląca się w intencji poszanowania życia. Obserwowany od dawna trend do umniejszaniajego wartości czy wprost negowania wartości życia jest tego potwierdzeniem. W imię wolności promuje się dziś wolność dopuszczającą nawet aborcję, a na to nie wolno się zgodzić. Z drugiej strony wsparcia oczekują małżeństwa starające się o potomstwo. Każdy, komu leży głęboko na sercu troska o dzieci poczęte jak i te, które przyszły na świat i powinny wzrastać w kochających się rodzinach, a niestety często są ofiarami przemocy, może zgłosić swoje pragnienie modlitwy w tej grupie.
Czas trwania modlitwy określa każda z osób indywidualnie. Może to być miesiąc, rok, ale zachęcamy również do podjęcia deklaracji modlitwy na całe życie. Można również podejmować okresowo np. każdego roku w Adwencie czy Wielkim Poście. Ważne, by stale w tej samej grupie.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet