Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

 Organy

Dumą licheńskiej świątyni organy. Noszą one imię Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziś można już usłyszeć brzmienie całego instrumentu. Jego budowa w warstwie muzycznej została zakończona w drugiej połowie 2006 r. Organy zostały poświęcone przez biskupa Wiesława Meringa  2 lipca 2007 r., po wykończeniu zewnętrznych zdobień. W uroczystości tej uczestniczyło kilka tysięcy wiernych z całego kraju.

Koncepcję brzmieniową organów opracował profesor Andrzej Chorosiński, kierownik Katedry Organów i Klawesynu Akademii Muzycznej w Warszawie. Zgodnie z jego projektem na całość składają się trzy samodzielne instrumenty rozmieszczone w trzech punktach świątyni: boczne w nawach zachodniej i wschodniej oraz główne na chórze głównym nad wejściem do kościoła. Główny stół gry, połączony elektronicznie ze wszystkimi częściami organów, umożliwia grę na wszystkich instrumentach jednocześnie.

Takiego rozstawienia poszczególnych części wymagała wielkość świątyni. Instrument umieszczony tylko w jednym miejscu nie dostarczyłby takich wrażeń muzycznych. Wykonawcą całego instrumentu wraz z obudową Zakłady Organowe "Zych" z Wołomina.

Jako pierwsze rozbrzmiały organy nawy zachodniej. Waga tej części organów wynosi 22 tony (z konstrukcją stalową 30 ton). Posiadają dwa manuały. Składają się z 51 głosów i 3712 piszczałek. Największa piszczałka ma 530 cm wysokości. Są one połączone (podobnie jak  inne części instrumentu) elektronicznie ze znajdującym się w prezbiterium stołem gry, który umożliwia grę na wszystkich częściach jednocześnie. Część zachodnia organów dobrze oddaje utwory muzyki dawnej oraz baroku.

Organy wschodnie ukończono w 2006 r. mają 8 głosów. Posiadają jeden manuał. W ścianach prospektu umieszczono 183 piszczałki. Ta część organów nie posiada stołu gry. Organista może grać bezpośrednio z głównego stołu gry lub na prowizorycznej klawiaturze podłączonej do mechanizmu organów.

W połowie 2006 r. zakończono prace przy organach głównych. Ważą około 50 ton i są wysokie na 13,25 m. 209 sztuk piszczałek w prospekcie organów głównych odlano z 90%-towej cyny. Stopień zawartości cyny jest istotny, od niego zależy wysokość dźwięku. Tu zainstalowana jest piszczałka z cyny, która jest największą tego typu piszczałką organową w Polsce. Jej średnica wynosi 31 cm, długość 783 cm, a waga około 150 kg. W organach głównych mieści się 6577 piszczałek. Instrument posiada 4 manuały. Część główna jest typowo symfoniczna, znakomicie oddaje utwory romantyzmu.

Doskonałym połączeniem współczesności i tradycji jest główny stół gry wyposażony w sześć klawiatur. W Europie są tylko cztery takie stoły. Stół połączony jest elektronicznie ze wszystkimi częściami instrumentu, dzięki temu organista może grać na wszystkich jednocześnie. Dodatkowo każdy instrument ma własny stół gry. To sprawia, że na organach może zagrać trzech muzyków jednocześnie. Nowatorskim rozwiązaniem jest urządzenie MIDI do nagrywania każdego impulsu dźwięku wydobywanego z organów, który później bez udziału organisty może być odtworzony. Przyozdobienie zewnętrznej strony organów stanowią złocone elementy snycerki, przedstawiające polskie kwiaty, rośliny i zioła, a także anioły grające na trąbce i skrzypkach.

Organy, przed oddaniem do użytku, zostały poddane ocenie specjalistów. Powołana została w tym celu komisja złożona z organistów, dyrygentów, organmistrzów i księży muzykologów z Polski, Niemiec i Włoch. Znawcy organowego brzmienia przyznali, że licheński projekt jest brzmieniowo bardzo nowatorski. Wielką niewiadomą było, jak zachowa się w akustyce bazyliki. Komisja przyznała, że mimo kilkunastosekundowego pogłosu instrument brzmi bardzo czytelnie.

Łącząc w całość wszystkie organy w bazylice, otrzymujemy liczbę 12 323  piszczałek i 157 głosów. Można z nich wydobyć ogromną liczbę kombinacji muzycznych.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet