Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

24 marca Niedziela Palmowa

24 marca 2013 r. Kościół katolicki obchodzi Niedzielę Meki Pańskiej, która popularnie nazywana jest Niedzielą Palmową lub Kwietną. Jest to Szósta Niedziela Wielkiego Postu i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Ma nas przygotować do Świąt Paschalnych.

Liturgia Palmowej Niedzieli zbliża nas już do świętowania Wielkiej Nocy. Jest rozciągnięta pomiędzy dwoma momantami: wjazdem Jezusa do Jerozolimy (procesja z gałązkami), a Jego Męką na krzyżu (czytanie Ewangelii). Możemy, dzięki temu, przypomnieć sobie, że nie ma Zmartwychwstaia i radosnego Zwycięstwa Jezusa bez Jego ofiary na Krzyżu.

Wielki tydzień poprzez wspomnienie wjazdu Jezusa do Świętego Miasta, rozpoczyna się w atmosferze triumfu. Widzimy w tym wydarzeniu wypełnienie starotestamentowego proroctwa z ksiegi Zachariasza: Oto krol twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokornyjedzie na osiołku, na oślatku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

W Niedzielę Palmową weźmiemy udział w uroczystej procesji i poświęcimy palmy. Te wydarzenia będą miały miejsce w całym Kościele na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy (por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19). Będziemy śpiewać starotestamentalne Hosanna wyrażając swoją radość i uwielbienie. Popiół z palm poswięconych w Niedzielę Meki Pańskiej zostanie użyty w Środę Popielcową następnego roku w obrzędzie posypania głów wiernych.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Msze Święte będą odbywały się nastepująco:
Bazylika: 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;
Kościół św. Doroty: 8.30, 10.30, 17.00;
Kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych: 8.00.

Uroczysta precesja z palmami w kościele parafialnym p.w. św. Doroty, na Mszy św. o godz. 10.30.

Zwyczaj święcenia palm pochodzi z VII wieku z terenów dzisiejszej Francji. Z kolei zwyczaj procesji został zapoczątkowany w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przez wspólnoty z Jerozolimy. Kościół w Ziemi Świętej starał się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Pana Jezusa. W Pamiętniku Egerii (IV wiek) czytamy, że patriarcha Jerozolimski osobiście wjeżdzał na oślicy do Jerozolimy, a wierni ścielili przed nim plamy i płaszcze. Takie procesje rozpowszechniły się w XI wieku. Niektóre średniowieczne przekazy mówią także o tym, że biskupom w tym dniu przysługiwało prawo uwalniania więźniów.

Dawniej w Polsce ksiądz idący na czele procesji trzykrotnie pukał krzyżem do kościoła, by mu otworzono. Zwyczaj ten miał symbolizować zbawienie, które Jezus dał nam na krzyżu. Wcześniej bramy Niebios były zamknięte, a po ofierze Chrystusa jest ono już dla nas dostępne. W procesji często wożono umieszczoną na wózku figurę Pana Jezusa na osiołku. Sama procesja nierzadko w większch miastach wyruszała z jednego kościoła symbolizującego Górę Oliwną do innego będącego symbolem Jerozolimy.

Można powiedzieć, że w tym okresie roku liturgicznego pości także nasz słuch – nie śpiewamy Alleluja i wzrok – od zeszłego tygodnia w kościołach pozasłaniano krzyże. Aby podkreślić dramaturgię wydarzeń, Ewangelia w Niedzielę Palmową będzie czytana z podziałem na role.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 maja 2019
Poniedziałek

Wspomnienie dowolne św. Bernarda ze Sieny

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 Msza św. w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górnykaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Imieniny obchodzą:
Aleksander, Bernardyn, Bazyli
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 14,5-18  
Psalm responsoryjny: Ps 115  
Ewangelia: J 14,21-26
realizacja LM Internet  LM Internet