Matka Boża Bolesna
Główka28 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje dla małżeństw

„Powołanie do życia małżeńskiego oznacza to, że jesteśmy powołani wspólnie razem, jako mąż i żona, do zbawienia i mamy przejść razem przez życie, a najważniejszym naszym celem jest dojście do życia wiecznego i do Chrystusa”. Tymi słowami Elżbieta Krysiak dała wyraz nierozerwalności sakramentu małżeństwa oraz jego rangi w oczach Boga w trakcie rekolekcji dla małżeństw, które trwają w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (15-17 lutego).

Rekolekcje dla małżeństw
organizowane przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym propozycją dla osób, które zawarły związek małżeński i chcą nadal nad nim pracować nie popadając w marazm i rutynę codziennego życia. Mają one stanowić swego rodzaju możliwość oderwania się od codziennych obowiązków i zwrócenia uwagi małżonków na siebie nawzajem w obecności Chrystusa.
Między innymi z tego właśnie względu państwo Joanna i Andrzej Hetman pokonali ponad 400 km, aby przyjechać do Lichenia i móc uczestniczyć w tym  spotkaniu:
„Ja potrzebuję rozwoju duchowego, przybliżenia się do Pana Boga, żeby poprawić relacje małżeńskie. Nie wszystko na co dzień się widzi, nie wie się, co się robi źle, a takie wskazówki z zewnątrz pomagają w utrwalaniu więzi małżeńskich” – wyjaśniła pani Joanna Hetman.

Nieco inny powód decyzji o przyjeździe i uczestnictwie w licheńskim spotkaniu wskazał mąż pai Joanny, Andrzej:
„Ja głównie przyjechałem dla żony”. Jednak zaraz na drugim miejscu przytacza argumentację wskazaną przez małżonkę: „Mam nadzieję, że mi to pomoże, że żona to zauważy, że próbuję dla niej coś więcej zrobić niż tylko rzeczy materialne. Będę starał się też tutaj duchowo odnaleźć, rozwiązać swoje wewnętrzne problemy”.   

Trwające w sanktuarium rekolekcje nie są ich pierwszymi w Licheniu. W ubiegłym roku także wzięli udział w podobnym spotkaniu. Jak wspólnie przyznają spodobało im się na tyle, że postanowili tutaj wrócić.
„Te pierwsze rekolekcje zaszczepiły taką potrzebę, żeby jeszcze. Minęło pół roku i jest znowu potrzeba, żeby się rozwijać, żeby coś robić dobrego z tym małżeństwem” – dodała pani Joanna.

Zdaniem pana Andrzeja każda para małżeńska powinna wziąć udział w takim spotkaniu przynajmniej raz. Dzięki możliwości bycia razem oraz podpowiedziom prowadzących można odkryć mankamenty w związku i warto dowiedzieć się, co robić, aby on się rozwijał, a małżonkowie zbliżali się do siebie jeszcze bardziej.

Tematem przewodnim, na który w sposób szczególny zwrócili uwagę prowadzący rekolekcje Elżbieta i Krzysztof Krysiakowie, jest komunikacja małżeństw. Ich zdaniem tempo dzisiejszego życia sprawia, że małżonkowie rozmawiają ze sobą tylko o sprawach dotyczących codziennego życia, pracy, szkoły dzieci zaniedbując przy tym relacje miedzy sobą. Ich zdaniem takie zachowania stanowią początek drogi, która może zakończyć się nawet rozpadem małżeństwa Dlatego warto ze sobą rozmawiać, a tego typu rekolekcje idealnie się do tego nadają:
„Problem z komunikacją dominuje we wszystkich małżeństwach, z którymi pracujemy. Dlatego temu poświęcamy najwięcej uwagi. Od spotkania do spotkania, w każdym kolejnym kroku, wprowadzamy nowe elementy mające ten dialog ułatwić i poprawić. Mówimy o uczuciach, o sposobie rozmawiania, o najważniejszych zasadach, tzw. abc dialogu, mobilizujemy małżonków, aby ćwiczyli to ze sobą. Jest sporo ćwiczeń do wykonania tylko między nimi” –powiedział Krzysztof Krysiak.

Rekolekcje, pomimo swojej warsztatowej formy, za zasadniczy cel mają otwarcie małżonków na Boga i Jego działanie. Pomocą jest nade wszystko praktyka wspólnej modlitwy, do której zapraszani są uczestnicy:

„Jednym z ważniejszych punktów będzie modlitwa małżeńska, gdzie będziemy powierzać nasze problemy,  radości w naszych małżeństwach, uczestników tych wszystkich rodzin, Bogu” – wyjaśniła Elżbieta Krysiak.

W trakcie rekolekcji pojawił się także wątek relacji małżonków ze swoimi rodzicami oraz teściami. W odczuciu Elżbiety Krysiak małżeństwa, zwłaszcza te młode stażem, powinny starać się zachować granicę pomiędzy swoim związkiem, a rodzicami. Brak ustalenia jednoznacznych zasad może w konsekwencji spowodować rozpad związku:
„Powinniśmy ich szanować, odwiedzać, utrzymywać dobre relacje, ale nie powinniśmy wpuszczać w granice między nami. Zachowanie granicy w małżeństwie jest bardzo ważne. To jest inny etap naszego życia. Jeśli współmałżonek jest jedynakiem i rodzice przeleją emocje na to jedno dziecko to potem trudno odciąć tę pępowinę pomimo, że dziecko jest już dorosłe”.

Ważne jest poszukiwanie odpowiedniej, właściwej drogi dla małżeństwa, aby te relacje układać prawidłowo. Należy dbać o swoje indywidualne potrzeby, jednak w szerszej perspektywie należy starać się dostosowywać je także do tej drugiej osoby, aby będąc dwojgiem stanowić jedno

Licheń Stary, 16 lutego 2013 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY29 maja 2020
Piątek
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach


Dni modlitw o jedność chrześcijan (do 30 maja)

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (22-30 maja)

Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Apel Maryjny 21.00
Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Dz 25, 13-21 Ps: Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20
Akl: por. J 14, 26 Ew: J 21, 15-19

realizacja LM Internet  LM Internet