Matka Boża Bolesna
bazylika widziana z pola
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

To Marii Ilnickiej poetce i pisarce, przypisywane jest autorstwo Manifestu do Narodu Polskiego, który ogłaszał wybuch Powstania Styczniowego.

 W zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym  znajdują się: fotografia samej Marii Ilnickiej (1825-1897), wydrukowana ulotka z Manifestem i korespondencją autorki z przyjaciółmi-powstańcami. Te i inne eksponaty można będzie od maja oglądać w licheńskim muzeum na wystawie zatytułowanej ,,Mówią ludzie roku 1863”.

Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego datowanym na 22 stycznia 1863 r. rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono blisko 30 tysięcy ofiar śmiertelnych i w ogromnym stopniu wpłynęło na
dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Bezpośrednim powodem wybuchu Powstania Styczniowego była tzw. branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. Do rosyjskiej armii chciano wcielić ok. 12 tys. młodych mężczyzn podejrzewanych o działalność opozycyjną. Utworzony Tymczasowy Rząd Narodowy  wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora, a 22 stycznia 1863 r. wydał manifest, w którym wzywał Polaków wszystkich wyznań i wszystkich stanów do walki z caratem. Symbolem powstańców było godło symbolizujące Orła, Pogoń i Michała Archanioła, czyli herby Polski, Litwy i Ukrainy.

Treść Manifestu napisanego przez Marię Ilnicką  została jednomyślnie przyjęta przez Komitet Centralny Narodowy dn. 17 stycznia 1863 r. Mąż i brat Ilnickiej byli powstańcami. Sama autorka manifestu brała czynny udział w powstaniu - była archiwariuszką Rządu Narodowego. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania Komisji Skarbu. Po upadku powstania była krótko więziona. Jej mąż zmarł na zesłaniu, na które został skazany Za udział w powstaniu.  W latach 1865-1896 redagowała tygodnik ,,Bluszcz”. Od 1870 do 1890 r. prowadziła salon literacki w Warszawie. Byłą autorką komedii, wierszy i powieści. Tłumaczyła między innymi Waltera Scotta i Johanna Goethego.

Oto treść Manifestu w oryginalnym zapisie:

Manifest powstańczy z 22 stycznia 1863 r.
Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy.
Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy: porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jaj obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Polska nie chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu gwałtowi; pod karom hańby przed potomnością powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie Polski, za nią!
W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, Komitet Centralny Narodowy ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd  na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem wieczystym. Właściciele poszkodowani wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Państwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy, wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich otrzymują z dóbr narodowych dział obronionej od wrogów ziemi. Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła.
A teraz odzywamy się do Ciebie, Narodzie Moskiewski: jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętszych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze po Tobie! biada Ci, bo w obliczu Boga i świata całego przeklniemy Cię na hańbę wiecznego poddaństwa i mękę wiecznej niewoli, i wyzwiemy na straszny bój zagłady, bój ostatni europejskiej cywilizacji z dzikiem barbarzyństwem Azji.


W zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcji pamiątek i dokumentów z okresu Powstania Styczniowego, . Są wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta – ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego,  fotografie powstańców, wspomnienia uczestników walk, opisy stoczonych bitew i potyczek, oryginalne rozkazy oraz instrukcje Tymczasowego Rządu Narodowego.

3 maja w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Mówią ludzie roku 1863”. Na wystawie można będzie poznać sylwetki  zarówno uczestników powstania, którzy zginęli z bronią w ręku, jak i tych, którzy ocaleli i zostali zesłani w głąb Rosji, na daleką Syberię.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY29 maja 2020
Piątek
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach


Dni modlitw o jedność chrześcijan (do 30 maja)

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (22-30 maja)

Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Apel Maryjny 21.00
Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Dz 25, 13-21 Ps: Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20
Akl: por. J 14, 26 Ew: J 21, 15-19

realizacja LM Internet  LM Internet