Matka Boża Bolesna
Komunia
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Odetchnąć z ulgą mogą pacjenci hospicjów oraz ośrodków leczniczych. 30 czerwca 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej mówiąca o tym, Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) nadal mogą nieodpłatnie świadczyć pomoc osobom potrzebującym. Wynika z tego, że pacjenci tych placówek w dalszym ciągu mogą korzystać z ich usług za darmo.
 
Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Po 12 miesiącach miała zacząć obowiązywać w pełnym kształcie, gdyż  był to okres przejściowy dla zainteresowanych podmiotów (szpitali, OPP) na dostosowanie się do nowych przepisów. Jak mówi Katarzyna Muzykiewicz z Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, gdyby weszła w życie w pierwotnej formie, dla wielu ośrodków oznaczałoby to koniec funkcjonowania:
„Ustawa budziła wiele wątpliwości. Były w niej zapisy, które czyniły takie podmioty jak nasz, wykonujące działalność leczniczą nie dla zysku, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, co było sprzeczne z naszymi statutami organizacji pozarządowej i z naszą działalnością, gdyż my za swoją pomoc nie pobieramy żadnych opłat.”  
 
W ciągu roku prowadzone były intensywne działania, które miały na celu dokonanie niezbędnych zmian w ustawie o działalności leczniczej, gdyż w przeciwnym razie wiele zakładów opiekuńczo-leczniczych czy hospicjów (prowadzonych przez Organizacje Pożytku Publicznego) musiałoby zostać zamkniętych. W myśl ustawy z dniem 1 lipca 2012 roku musiałyby zarejestrować się jako podmioty gospodarcze, a co za tym idzie, ich działalność traktowana byłaby jak działalność zarobkowa.
 
Jak wyjaśniła Katarzyna Muzykiewicz dzięki staraniom wielu osób i organizacji (m.in. Forum Hospicjów Polskich) doprowadzono do wejścia w życie nowelizacji:
„Pod koniec okresu dostosowawczego, tj. 14 czerwca, Sejm podjął ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej i została on podpisana przez Prezydenta 28 czerwca, dwa dni przed pełnym wejściem w życie.”
 
Za nowelą opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu.
 
Dzięki wejściu w życie znowelizowanej ustawy hospicja oraz instytucje funkcjonujące w ramach OPP będą dalej miały dotychczasowe prawne możliwości pozyskiwania środków na swoją działalność:
„Przesądził o tym zapis art. 16 ustawy, który wyklucza organizacje pozarządowe z szeregu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. To był kluczowy zapis. W związku z tym nadal tak jak działaliśmy, działamy. Jesteśmy uprawieni do pozyskiwania 1% podatku i możemy korzystać z pomocy wolontariuszy”. – wyjaśniła Muzykiewicz.
 
W punkcie 1a art. 16 ustawy o działalności leczniczej czytamy: „Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza wykonywana jako działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2).
 
Dzięki temu zapisowi wolontariusze nadal będą mogli pracować m.in. w hospicjach bez zawierania jakichkolwiek umów cywilno-prawnych związanych z zakresem wykonywanych prac na rzecz danej placówki. W licheńskim hospicjum, jak i w podobnych placówkach w Polsce, wejście w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zostało przyjęte z wielką radością. Dzięki wejściu w życie ustawy w takiej formie licheńska placówka będzie nadal mogła funkcjonować zgodnie ze swoim statutem, czyli pomagać osobom nieuleczanie chorym w ostatnim etapie ziemskiego życia.
 
Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym zostało uruchomione 1 stycznia 2009. Od tego czasu do placówki zostało przyjętych ponad 400 pacjentów. Placówka jest  w ok. 50 % finansowana z budżetu państwa w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe środki potrzebne do utrzymania pozyskiwane z 1% podatku przekazywane przez osoby fizyczne z ramach rocznego rozliczenia podatku, z darowizn oraz zbiórek publicznych (Pola Nadziei). Hospicjum wspiera także Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, na terenie którego się znajduje. Aktualnie w licheńskim hospicjum przebywa  22 pacjentów. W kolejce oczekujących na przyjęcie do placówki bez przerwy znajduje się kilkanaście osób.  
 
Licheń Stary, 20 lipca 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet