Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pielgrzymka represjonowanych politycznie żołnierzy-górników


Żołnierzegórnicy, którzy w latach 1949-1959 byli zmuszani do katorżniczej pracy w kopalniach węgla, uranu i kamieniołomach, modlili się dziś w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym. W dorocznej pielgrzymce wzięło udział ok. 150 osób z 4 okręgów.

Pierwsi pielgrzymi w Licheniu pojawili się już wczoraj. Dziś natomiast o godzinie 10:00 przybyli na pielgrzymkę żołnierzegórnicy, żony tych, którzy zginęli oraz ich rodziny i przyjaciele, zgromadzili się pod pomnikiem poświeconym osobom represjonowanym, który znajduje się w starej części licheńskiego sanktuarium, nieopodal kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Podczas powitania Edmund Celoch, v-ce prezes Zarządu Krajowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i kultywowanie pamięci o wydarzeniach i osobach, które zostały siłą włączone do batalionów górniczych i musiały pracować w nieludzkich warunkach.
W uroczystościach pod pomnikiem uczestniczył ks. Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego sanktuarium, który podziękował wszystkim za przybycie i zapewnił o modlitwie i pamięci o osobach, które poniosły śmierć w kopalniach i kamieniołomach wskutek trudnych warunków, jakie tam panowały. Dodał także, że w Licheniu pamięta się o nich i każdego roku z ogromną radością gości u stóp Licheńskiej Pani.  
Wśród gości znalazł się także dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Andrzej Drogoń.

O godz. 12:00 uczestnicy pielgrzymki modlili się podczas południowej sumy w licheńskiej bazylice o zdrowie dla tych, którzy przeżyli lata przymusowej pracy, oraz za tych, którzy już zakończyli ziemską wędrówkę. Mszy św. przewodniczył ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jak powiedział Edmund Celoch selekcja do pracy w kopalni nie była przypadkowa:
„Byli to ludzie pewnej inteligencji, która wykazywała patriotyzm narodowy polski. Poza tym byli to ludzie, którzy mieli jakieś kontakty lub rodzinę za granicą. Byli to także ludzie niewygodni dla ideologii komunistycznej oraz synowie obszarników, czyli tzw. kułaków.”

Jego zdaniem w najgorszej sytuacji byli ci żołnierze, którzy trafiali do kopalni uranu:
„Uranowcy mieli najbardziej ciężko, gdyż był to produkt radioaktywny, gdzie dzieci rodziły się kalekie. Była wielka kontrola. NKWD i wojsko radzieckie miało pieczę nad tym. Za wyniesienie jakiejś grudki uranu można było zostać zlikwidowanym”wspomina pan Edmund Celoch.

Od 1949 r. w ramach zastępczej służby wojskowej zaczęto tworzyć bataliony pracy. Podstawą kwalifikowania poborowych do tego typu jednostek było pochodzenie społeczne, przeszłość polityczna, opinia miejscowej bezpieki i narodowość. Warunki pracy i warunki bytowe żołnierzy-górników były katastrofalne.

Pan Leon Trępała z Bydgoszczy do kopalni w Dąbrowie Górniczej trafił w wieku 20 lat:
„Dostałem wezwanie do poboru do wojska. To było wszystko w tajemnicy. Przyjechali po nas z karabinami. Stawić się musieliśmy do Bydgoszczy. Stąd nas pod bronią prowadzili na pociąg i żeśmy jechali. W Katowicach pociąg stanął. Dowództwo już czekało na nas. Musieliśmy maszerować do kopalni.”

W uroczystościach wzięło udział 7 pocztów sztandarowych, które przybyły z czterech okręgów: bydgoskiego, łódzkiego, katowickiego i płockiego.

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników istnieje od 1992 roku. Obecnie zrzesza ok. 20 tysięcy osóbposzkodowanych żołnierzy oraz wdów po zmarłych. W Batalionach Górniczych w latach 1949-1959 pracowało ok. 200 000 osób. Byli tam kierowani synowie chłopscy, których rodziców uznano za kułaków, dzieci pochodzące z inteligenckich rodzin bądź powiązanych z działalnością w Armii Krajowej. Celem Związku jest m.in. zabieganie dla nich o status kombatantów, jednorazowe odszkodowania za pracę oraz dbanie o ty, aby młode pokolenie pamiętało o represjach, jakie ich dotknęły ze strony reżimu komunistycznego.

Licheń Stary, 13 lipca 2012 r.   

Edmund Celoch, v-ce prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
Leon Trępała, żołnierz zmuszony do pracy w kopalni

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet