Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspomnienie Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych

Licheńscy parafianie oraz pielgrzymi uczestniczyli w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w kościele w Grąblinie. Dziś, 10 lipca, przypada bowiem wspomnienie głównej patronki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Panny oraz grąblińskiej świątyni.

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz licheńskiego sanktuarium. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Wiktor Gumienny, kustosz sanktuarium oraz ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz licheńskiej parafii.
„W polskiej tradycji nie jest to święto znane. Natomiast we Francji mają wspomnienie, a zakon sióstr anuncjatek przeżywa swoją uroczystość. Jest to drugie ze świąt patronalnych tego zgromadzenia.” – powiedział ks. Sławomir Homoncik.  

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi Panny powstało w 1502 roku na regule 10 Cnót EwangelicznychPoszczególne cnoty mówią, jakimi cechami powinna się charakteryzować każda mniszka pragnąca naśladować Matkę Bożą. Każda z nich powinna być: Najczystsza, Najroztropniejsza, Najpokorniejsza, Najwierniejsza, Najpobożniejsza, Najposłuszniejsza, Najuboższa, Najcierpliwsza, Najmiłosierniejsza, Najboleśniejsza.

Dla sióstr anuncjatek Maryja jest drogowskazem, który pokazuje, jak żyć:
„Dla nas Maryja jest drogą prowadzącą do Chrystusa. Czcimy patrząc w Ewangelię. Patrzymy na Maryję i staramy się naśladować jej cnoty. Dlatego dzisiaj świętujemy w kościele, który jest pod wezwaniem Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych”wyjaśniła siostra Maria Ludwika z grąblińskiego klasztoru.

Zakon sióstr ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny jest wspólnotą monastyczną, klauzurową. Założyła go św. Joanna de Valois, królowa Francji. Siostry anuncjatki wyróżniają się spośród innych zgromadzeń wielokolorowymi habitami. Każdy kolor ma inne znaczenie: szary symbolizuje pokutę i ubóstwo; czerwonymękę Chrystusa; białyczystość. Czarny kolor welonu to znak konsekracji zakonnej. Na szyi siostry noszą niebieską wstążkę z medalikiem. Habity sióstr przepasane sznurem z dziesięcioma węzłami, symbolizującymi regułę Dziesięć Cnót Ewangelicznych. Nazwa anuncjatki pochodzi od słowa „annonciation”, które w języku francuskim oznacza „zwiastowanie”. Licheński klasztor jest pierwszym klasztorem sióstr anuncjatek w Polsce.
Mniszki przybyły do sanktuarium licheńskiego w 2009 r. Budowa kościoła i przyległego do niego klasztoru trwała 15 miesięcy. Siostry zamieszkały w klasztorze 22 sierpnia 2010 roku. Kościół jest otwarty dla pielgrzymów. Jednorazowo pomieści około 300 osób. W klasztorze poza klauzurą jest też kilkanaście pokoi dla gości, którzy mogą w skupieniu przeżyć rekolekcje.

W każdy dzień powszedni w kościele pw. Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie odprawiana jest Msza św. o godz. 7:30. W niedziele natomiast oraz w święta Ofiara Eucharystyczna rozpoczyna się o godz. 8:00.

Licheń Stary, 10 lipca 2012 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet