Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

9-ta rocznica śmierci bpa R. Andrzejewskiego

Kilka tysięcy wiernych przybyło dziś do licheńskiej bazyliki mniejszej, aby uczestniczyć w obchodach 9-tej rocznicy śmierci bpa Romana Andrzejewskiego, Krajowego Duszpasterza Rolników.

Południowej sumie, w trakcie której w sposób szczególny wspominano i modlono się za śp. bpa Romana Andrzejewskiego, przewodniczył ks. Ireneusz Juszczyński, wieloletni przyjaciel zmarłego przed dziewięciu laty Krajowego Duszpasterza Rolników.

Słowo Boże do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił ks. Wojciech Sokołowski, v-ce przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej księży marianów. W trakcie homilii kapłan próbował wskazać podstawową i fundamentalną funkcję każdego chrześcijaninabycie uczniem i prorokiem Jezusa Chrystusa. Nawiązując do dzisiejszego czytania z listu św. Pawła stwierdził za Apostołem Narodów, że „moc (…) w słabości się doskonali”. Wspominał także postać śp. bpa Romana Andrzejewskiego oraz Jego zasługi dla rozwoju polskiej wsi.

We Mszy św. uczestniczyli także: senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Gabriel Janowski , były minister rolnictwa w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej oraz Sławomir Siwek, prezes zarządu Fundacji „Solidarna wieś”, której współzałożycielem był śp. bp Roman Andrzejewski.  

Zdaniem Sławomira Siwka nazwa Fundacji jest znacząca i mówi, jaki jest jej podstawowy cel:
„Myśmy utworzyli te Fundację przed Jego śmiercią, a po Jego śmierci rozszerzyliśmy działalność o rzeczy, które upamiętniają postać bpa Romana nie pozwalając, żebyśmy o nim zapomnieli.”
Począwszy od 2004 roku kapituła Fundacji „Solidarna wieś” przyznaje doroczną Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jednej osobie za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Do tej pory uhonorowano 8 laureatów. wśród nich m.in. Prymas Polski Józef Glemp, prof. Andrzej Stelmachowski czy prof. Maria Radomska, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Fundacja wspiera także zdolną młodzież z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Obecny na Mszy św. w licheńskiej świątyni senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, tak wspomina św. bpa Romana:
„Ogromną rolę odegrał w moim życiu i moich stowarzyszeń. To nie tylko duszpasterz rolników,  co było oczywiście najważniejsze, ale oddziaływał, uczył i prowadził rolników, tych związanych szczególnie z Kościołem, ale też i docierał do wszystkich. Był bardzo lubiany. Znany z tego, że był dobrym kaznodzieją i osobą, która umiała wsłuchać się w problemy i w to, co było szczególnie ważkie do rozstrzygnięć w danym momencie dla wsi polskiej”.

Fundacja „Solidarna wieś” powstała w 1997 r. z inicjatywy bp Romana Andrzejewskiego. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego wsi i małych miast ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz rozwoju czytelnictwa i społecznych instytucji kształceniowych w małych ośrodkach. Wspomaga także charytatywnie biedne rodziny wiejskie.

Bp Roman Andrzejewski urodził się 19 lutego 1938 r. w rodzinie rolniczej w Morzyczynie na Kujawach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1961 r. z rąk biskupa pomocniczego włocławskiego Franciszka Korszyńskiego. W listopadzie 1981 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej ze stolicą tytularną Tullia. Sakry biskupiej udzielił mu 20 grudnia 1981 we Włocławku biskup diecezjalny włocławski Jan Zaręba. W latach 1988–1996 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat z filologii klasycznej uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był pracownikiem naukowym KUL i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jego dewizą biskupią było hasło „Humana divinis” (”Ludzkie ku Boskiemu”). Zmarł nagle 7 lipca 2003 r. Zgodnie z Jego wolą pochowany został w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które ukochał i w którym był częstym gościem jako Krajowy Duszpasterz Rolników.

Licheń Stary, 08 lipca 2012 r.   

Senator Ireneusz Niewiarowski wspomina śp. bpa Romana Andrzejewskiego

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet