Matka Boża Bolesna
Komunia
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje dla katechetów świeckich diecezji włocławskiej

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym trwają rekolekcje dla katechetów świeckich, którzy pracują w szkołach na terenie diecezji włocławskiej. W dwóch turach rekolekcyjnych łącznie udział weźmie niemalże 200 osób.

Rekolekcje rozpoczęły się w minioną niedzielę, 1-go lipca. Pierwsza tura zgromadziła ok. 140 katechetów, którzy w trakcie licheńskich rekolekcji uczestniczą w konferencjach przygotowywanych na te okazję. Ich tematyka ogniskuje się wokół dwóch zasadniczych kwestii:
„Jeden temat nawiązuje do roku duszpasterskiego, który ma hasło „Kościół naszym domem”, a z drugiej strony treść konferencji nawiązuje już do tematyki, która rozpocznie się w sposób szczególny w Kościele od października, czyli temat wiary.” – powiedział ks. Marcin Dzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej, organizator rekolekcji.

Jak wyjaśnił ks. Dzikowski wszystkie konferencje, które przewidziane w trakcie rekolekcji swoją treścią ukazują istotę wiary chrześcijanina, ale także przygotowane pod kątem posługi katechety zarówno w szkole, w kościele, jak i w swoim najbliższym otoczeniu.

Oprócz zajęć wykładowych katecheci każdego dnia cześć swojego czasu spędzają na modlitwie: uczestniczą we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Pierwszego dnia pobytu mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Wczoraj natomiast modlili się rozważając męczeńską śmierć Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej. Jest oczywiście także czas na odpoczynek, spacer i indywidualne zwiedzanie licheńskiego sanktuarium.

Dziś natomiast gościem rekolekcji był abp Jaume Pujol z TarragonyPielgrzymka hiszpańskiego arcybiskupa do diecezji włocławskiej jest wyrazem Jego wdzięczności dla bpa Wiesława Meringa za oddelegowanie do posługi duszpasterskiej w diecezji Tarragona dwóch księży z diecezji włocławskiej: ks. Szymona Welki i ks. Marcina Matynki. Obaj prezbiterzy towarzyszyli księdzu arcybiskupowi w pielgrzymce do Lichenia.
W Hiszpanii abp Pujol piastuje funkcję Prymasa Katalonii. Z radością przyjął wiadomość o możliwości spotkania z katechetami podczas ich rekolekcji w Licheniu, gdyż sam przez wiele lat był profesorem pedagogiki religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry.
Podczas spotkania z katechetami pokrótce przedstawił sytuację nauczania religii w Hiszpanii. Ze względu na dużą sekularyzację życia na lekcje religii w jego diecezji uczęszcza tylko ok. 30% dzieci. Jak dodał dyrektorzy szkół stwarzają problemy do nauki religii w szkołach proponując dzieciom do wyboru przedmioty alternatywne.
Jego zdaniem „coraz częściej lekcje religii w szkole przestają pełnić funkcje ewangelizacyjne”. Dodał także, że „jest to wielka bitwa, jaką toczy Kościół w Hiszpanii o to, aby wychowywać dzieci w wierze i nauczać religii w szkołach”. W Jego odczuciu rozwiązaniem problemu może być „dialog i synteza pomiędzy wiarą a kulturą” oraz znalezienie przestrzeni na połączenie tych dwóch jakże ważnych aspektów życia. Jego zdaniem nauczyciel religii w szkole powinien być świadkiem Jezusa Chrystusa, powinien kierować się także „żywą wiarą i apostolską gorliwością”.

To już druga wizyta abpa Pujola w Licheniu w przeciągu trzech dni. W poniedziałek, 2-go lipca, wraz z ordynariuszem diecezji włocławskiej, bpem Wiesławem Meringiem, abp Pujol uczestniczył w nieszporach kończących uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Licheńskiej.  

W obydwu turach rekolekcyjnych udział weźmie 200 katechetów z terenu diecezji włocławskiej. Pierwsza tura zakończyła się dziś Mszą św. w licheńskiej bazylice mniejszej o godz. 12:00, której przewodniczył abp Jaume Pujol. Także dziś, w godzinach wieczornych, swój pobyt rozpocznie druga grupa. Ok. 50 kolejnych katechetów z będzie uczestniczyć w rekolekcjach do soboty, 7-go lipca. Organizatorem rekolekcji jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części sanktuarium.

Licheń Stary, 04 lipca 2012 r.   

Ks. Marcin Dzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet