Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

MAJ

30.04.01.05.2011 r.
Obchody beatyfikacji Jana Pawła II

Bezpośrednie duchowe i modlitewne przygotowania do uroczystego wyniesienia na ołtarze polskiego papieża w Licheniu rozpoczęły się już w sobotę, 30 kwietnia. O godz. 17.30 przy dzwonnicy znajdującej się nieopodal  bazyliki mniejszej NMP odbył się koncert zespołu „40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach”. O 21.00 wierni zgromadzili się w licheńskiej bazylice, aby odśpiewać Apel Maryjny, a następnie udali się pod pomnik papieża, gdzie o godz. 21.37, czyli w godzinie Jego śmierci, odśpiewali po raz ostatni ukochaną pieśń Ojca Świętego – BARKĘ.

O godz. 23.00 wszyscy, którzy wytrwali, mogli zobaczyć film dokumentalny z wizyty Ojca Świętego w licheńskim Sanktuarium w 1999r. Bezpośrednio po projekcji odbyła się Msza św. dziękczynna za dar życia i powołania Jana Pała II. O godz. 1:30 rozpoczęło się czuwanie modlitewne, w trakcie którego ks. Krzysztof Jędrzejewski przedstawił zgromadzonym w świątyni świadectwa osób, dla których życie i posługa JP II były wyznacznikiem ich ziemskiej egzystencji.

Po zakończeniu  czuwania, tj. o godz. 3.00, z bazyliki wyruszyła procesja pod przewodnictwem księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego, do miejsca objawień w lesie grąblińskim, jako dziękczynienie za dar obecności Jana Pawła II w Licheniu. Uczestnicy szli ulicami Lichenia przy wtórze maryjnych pieśni oświetlając sobie drogę lampionami trzymanymi w dłoniach. W kościele Dziesięciu Cnót Ewangelicznych  NMP  w Grąblinie odmówiono wspólnie z gospodyniami miejsca siostrami Anuncjatkami Różaniec.

Po powrocie o godzinie 5.30 zostały odśpiewane Godzinki.
Jednak kulminacyjne uroczystości rozpoczęły się rankiem. Pierwsi pielgrzymi na placu przed licheńską bazyliką pojawili się już o godzinie 9. W zależności od upodobania wierni mogli zajmować miejsca zarówno w świątyni jak i przed nią, gdyż dla pełniejszego uczestnictwa w uroczystościach beatyfikacyjnych Księża Marianie, opiekunowie licheńskiego wzgórza, przygotowali dla przybyłych tego dnia do Lichenia 4 telebimy: 2 wewnątrz i 2 na zewnątrz świątyni.

Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się transmisja telewizyjna z Watykanu. Chwilą, na którą wszyscy czekali, było odczytanie przez papieża Benedykta XVI formuły o beatyfikacji Jana Pawła II:
„Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Stało się to dokładnie o godz. 10:37. Od tego momentu papież Jana Paweł II został oficjalnie uznany za błogosławionego. Po zakończeniu transmisji telewizyjnej, około godziny 12:30, kustosz licheńskiego Sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny, dokonał odsłonięcia portretu Jana Pawła II, który zawisł na frontonie licheńskiej bazyliki, a następnie zaprosił wszystkich wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej, przed którym 12 lat temu modlił się błogosławiony Jan Paweł II.  Eucharystii przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej ks. Bronisław Dembowski. W koncelebrze uczestniczyli: Przełożony Polskiej Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ks. Wiktor Gumienny. W homilii bp Dembowski nawiązał do Miłosierdzia Bożego jako hasła przewodniego pontyfikatu Jana Pawła II. Przypomniał także słowa Papieża, które ten skierował do wiernych podczas swojego pobytu w licheńskim Sanktuarium. Po Mszy Świętej bp Bronisław Dembowski  poświęcił  nową kaplicę p.w. bł. Jana Pawła II, znajdującą się w bazylice dolnej.

01.05.2011r.

Maj- miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele parafialnym będą odprawiane w dni powszednie o godz. 16.30, natomiast w niedziele  o godzinie 8.00 przed Mszą św. poranną, w bazylice w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele i święta o godz. 17. 00.
W miesiącu maju, oprócz Nabożeństw majowych, liczne grupy parafian gromadzą się przy  przydrożnych kapliczkach znajdujących się na terenie  parafii, na wspólnym śpiewie pieśni ku czci Matki Bożej.

08.05.2011r.
Dziś, podczas Mszy św. o godz. 10.30 poszczególne grupy oraz wspólnoty przyparafialne, dzieci, młodzież i dorośli składali imieninowe życzenia Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Kosiorowskiemu.
Przedstawicieli parafii, w tym Radę Parafialną i pracowników parafii Ksiądz Proboszcz zaprosił na imieninową kolację do Domu Zakonnego w dniu 10 maja.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet