Matka Boża Bolesna
Zdjęcie top 2
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Marzec

25-27. 03.2011 r.
W ostatni weekend  marca,  w parafii pw. św. Wojciecha
w Koninie,  odbyły się IV KONIŃSKIE WARSZTATY LITURGICZNO-MUZYCZNE po hasłem:
 „Odnowa liturgii od nowa”. W warsztatach wzięło
udział pięć osób z naszej parafii ,z zespołu  młodzieżowego „ Emmanuel”: Karolina Krysztofik, Paulina Kubiak, Weronika Malcer, Anna Krysztofik, Patrycja Kordylewska.  W ostatnim dniu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów liturgiczno-muzycznych. Tematykę oprawy muzycznej liturgii, podczas kolejnych konferencji, przybliżał  o. Tomasz Grabowski OP z Krakowa. Razem z nim, w czasie warsztatów, młodzi ludzie mogli wsłuchiwać się w głos Benedykta XVI dotyczący odnowy liturgicznej, modlić się Liturgią Godzin i „posmakować” łaciny. Jak zawsze odpowiedzialnymi od doboru pieśni, przygotowaniem chóru i orkiestry byli: Paweł Bębenek z Krakowa, Elwira Chojnacka z Konina, Magdalena Makarewicz-Sternicka z Krakowa/Olsztyna, Daniel Synowiec z Warszawy i Jakub Tomalak z Kalisza.

W dniach 25-27 marca, w Porszewicach k/Łodzi,   we wspólnocie czterdziestu małżeństw, cztery małżeństwa z ruchu duchowości małżeństw END istniejącego przy naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach na temat : „Seksualność darem Boga” prowadzonych przez  o. Ksawerego Kontz.

21.03.2011r.
O godzinie 13.00 w kościele  św. Doroty odbył się pogrzeb br. Antoniego Romanowskiego MIC, wieloletniego mieszkańca licheńkiego Domu Zakonnego, a zarazem najstarszego Marianina wśród wszystkich palcówek Zgromadzenia Księży Marianów na świecie.   Głównym celebransem Eucharystii był  Radny Prowincji ks. Michał Kozak,  a homilię wygłosił ks. Edmund Szaniawski. Po Mszy Św. została odczytana depesza, jaką  pod swoją nieobecność, przesłał  Przełożony Domu Zakonnego w Licheniu Starym ks. Wojciech Sokołowski.  Natomiast ostatnie pożegnanie, w imieniu zmarłego, wygłosił Kustosz Licheńskiego Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny W pogrzebie uczestniczyło około 40  kapłanów i braci z Zgromadzenia Księży Marianów, zaprzyjaźnieni księża diecezjalni, a także liczni parafianie, rodzina i znajomi. Zmarły br. Antoni Romanowski MIC został pochowany na licheńskim cmentarzu.


11-13.03.2011r.

W godzinach wieczornych, piątkową kolacją., rozpoczęły się rekolekcje w Papieskim Domu Rekolekcyjnym, organizowane przez wspólnotę Equipes Notre-Dame przy współudziale  ks. proboszcza Stanisława Kosiorowskiego, na temat: „Budowanie więzi małżeńskiej”. Ksiądz proboszcz zadbał o sferę duchową uczestników.
Do poprowadzenia konferencji został zaproszony  autorytet w dziedzinie problematyki rodzinnej,  pan Jacek Pulikowski.
Pan Jacek to przede wszystkim mąż i ojciec trójki dzieci. Poza tym dr inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.  Od około trzydziestu lat czynnie zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. Razem z żoną Jadwigą służą swoją wiedzą i doświadczeniem wielu małżeństwom w kryzysie i przygotowują młodych do założenia rodziny, prowadzą między innymi. kursy przedmałżeńskie.
Pan Jacek Pulikowski  jest  autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej, między innymi: „Ewa czuje inaczej”, „Jak wygrać miłość?”, „Jak wygrać ojcostwo?”, „Jak wygrać szczęście”, „Krokodyl dla ukochanej”, „Młodzi i miłość”, „Warto być ojcem” „Wartość współżycia małżeńskiego”,  „Warto pokochać teściową”,  „Warto żyć zgodnie z naturą”,  „Zakochanie i co dalej?” itd.
W rekolekcjach uczestniczyło czterdzieści małżeństw zrzeszonych w różnych, katolickich wspólnotach, tj.: Equipes Notre- Dame, Domowy Kościół i Rodziny Nazaretańskie oraz małżonkowie nie zrzeszeni w żadnych wspólnotach ale pragnący wzrostu swej wiary i poprawy relacji w rodzinie.

Poprzez konferencje przybliżona została problematyka najczęstszych przyczyn nieporozumień w małżeństwach a zarazem propozycje skutecznego ich pokonywania. Wyraźnie zostały zarysowane różnice w osobowościach: mężczyzny i kobiety i wynikające z tego problemy, a jednocześnie bogactwo i olbrzymie możliwości wspólnego uzupełniania się  poprzez rozwijanie darów wynikających z odmienności płci. Uczestnicy usłyszeli także wiele istotnych informacji na temat  płciowości i wyższości naturalnych metod planowania rodziny nad antykoncepcją. Nie zabrakło tematów z relacji dzieci -rodzice, rodzice- dzieci, teściowie-małżonkowie, małżonkowie- teściowie.
Konferencje mocno zaakcentowały, że najpewniejszym sposobem na szczęśliwe i trwałe małżeństwo jest trwanie małżonków przy Bogu poprzez, pełne wiary, codzienne praktyki religijne.


09.03.2011r.
Dziś Środa Popielcowa. Podczas Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą się odbywały w piątki o godz. 16.00, natomiast nabożeństwa Gorzkich Żali z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, będą odprawiane w niedziele przed Mszą św. wieczorną o godz. 16.15.
Ponadto, dodatkowo, w tym roku, podczas Wielkiego Postu we czwartki o godz. 20. 00 będą  katechezy na tematy zaproponowane przez parafian. Nauki te będzie kończył Apel Maryjny. Natomiast w poniedziałki, po Mszy św. wieczornej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Do adoracji zostały wyznaczone poszczególne grupy i wspólnoty działające przy parafii takie jak: koła Różańcowe, małżeństwa z ruchu duchowości małżeńskiej END, chórek „Jutrzenka”, wspólnota młodzieżowa „Emmanuel”.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 lutego 2020
Niedziela
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2.17-18
Psalm responsoryjny: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48
realizacja LM Internet  LM Internet