Matka Boża Bolesna
Główka37 Sanktuarium nad wodą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Naturalne metody planowania rodziny

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio podkreśla znaczenie jednoczące i prokreacyjne aktu małżeńskiego. Świadomi mężczyzna i kobieta wybierając współżycie małżeńskie zgadzają się na tę jego rolę. Sposób postępowania małżonkowie dobierają pod wpływem obiektywnych kryteriów w kontekście wzajemnego oddania i umiłowania. Jest to osiągalne jedynie, gdy uczciwie i autentycznie praktykowana jest cnota czystości małżeńskiej. Nie oznacza ona odrzucenia ludzkiej płciowości ani pogardy dla niej. Czyni tę sferę bardziej intymną i broni jej przed egoizmem oraz przedmiotowym traktowaniem człowieka. Każde działanie, które sprawia poczęcie dziecka niemożliwym jest nieuczciwe i należy odrzucić możliwość jego stosowania. Antykoncepcja bowiem rozdziela dwa znaczenia małżeństwa - jego jedność i zadane mu rodzicielstwo. Używa płodności ludzkiej jakby była przedmiotem. Dynamizm zjednoczenia płciowego mężczyzny i kobiety jest wpisany w ich naturę przez Stwórcę. Środki ingerujące w to intymne pożycie poniżają płciowość ludzką i godność człowieka jako osoby. Korzystając z nich małżonkowie nie dają sobie nawzajem całkowitego daru z siebie, fałszując prawdę małżeńską. Jest to odrzucenie otwarcia na życie.
W Donum Vitae czytamy:  Wielu uczonych zaangażowało się w walkę z bezpłodnością. Broniąc w pełni godności ludzkiego przekazywania życia, niektórzy z nich uzyskali wyniki, które w przeszłości uważano za nieosiągalne. Zachęca się ludzi nauki do kontynuowania ich badań prowadzących do wyeliminowania rożnych przyczyn bezpłodności czy też do jej wyleczenia, aby małżonkowie bezpłodni mogli stać się płodnymi przy zachowaniu ich godności osobowej oraz godności dziecka.
Tylko para ludzka może powołać do życia nowego człowieka. Nie ma  płodności pojedynczej osoby. Naturalny rytm cyklu kobiety, który funkcjonuje w parze małżeńskiej nie jest sprawą ich świadomości, zapatrywań, chcenia, czy niechcenia. Wykorzystywanie go jest najbardziej zgodne z katolickim spojrzeniem na seksualność i metody planowania rodziny. Dopiero ta metoda jest prawdziwie humanitarną, gdyż małżonkowie nie rezygnują poprzez nią w ogóle z potomstwa, a jedynie czekają na najlepszy moment wsłuchując się w głos Boga i otwierając na przyszłe potomstwo. Czasem bowiem konieczne jest wprowadzenie przerw między kolejnymi urodzeniami wynikające z warunków fizycznych lub psychicznych małżonków czy okoliczności zewnętrznych. Papież Pius XI w 1930 roku pisał w Casti Connubii o uczciwej wstrzemięźliwości, która za zgodą obojga małżonków także w małżeństwie jest dozwolona.
Szanując jednoczący i rozrodczy aspekt płciowości ludzkiej, małżonkowie mogą stosować się do okresów niepłodności. Korzystają wtedy z niej w zgodzie z wolą Boga i naturalnym dynamizmem całkowitego daru z siebie, nie zniekształcając niczego. Okresowa wstrzemięźliwość ubogaca miłość małżeńską o nowe wartości. Wybór pójścia za metodami uwzględniającymi cykle płodności akceptuje kobietę z naturą i procesami, które zachodzą w jej ciele a także charakter duchowy i cielesny komunii małżeńskiej. Sprzyja to dialogowi międzyosobowemu, wspólnemu podjęciu odpowiedzialności i kształtowaniu cnoty panowania nad sobą. To wnosi głębszą czułość i serdeczność do związku, co ożywia również i ubogaca jego wymiar fizyczny. Opanowanie wymagające dużego wysiłku ze strony małżonków przynosi harmonię, pokój, wzrost szacunku i odpowiedzialności za życie własne i dzieci. Jan Paweł II za Pawłem VI zauważa też, że metody te pomagają w uzyskaniu głębszego i bardziej skutecznego wpływu wychowawczego na potomstwo, wspierając jego prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny (Zob. Familiaris Consortio 33 i Humanae Vitae 21).  Dzisiejsze badania naukowe pozwalają dokładnie określać rytmy płodności kobiecej. Ojciec Święty zachęcał, by ta wiedza była szeroko dostępna i przekazywana nie tylko małżeństwom i narzeczonym przez lekarzy, doradców i wychowawców. Pomaga ona bowiem przeżywać miłość małżeńską z właściwym poszanowaniem struktury i celu aktu małżeńskiego.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego sanktuarium

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Nabożeństwa
Nieszpory za zmarłych z wypominkami – po wieczornej mszy

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet