Matka Boża Bolesna
basilica
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Od Rembrandta do Matejki

GRAFIKI I RYSUNKI Z KOLEKCJI MUZEUM IM. KS. J. JARZĘBOWSKIEGO
W LICHENIU STARYM

wystawa w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
03.03.2011-10.04.2011
Kurator: Wojciech Luchowski

Grafiki i rysunki, które zostaną pokazane na wystawie w CK ZAMEK w Poznaniu, pochodzą z kolekcji Muzeum w Licheniu, liczącej około 1000 dzieł. Kolekcja ta, prawie w całości, została zgromadzona przez ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1925-1964.
Tytuł wystawy OD REMBRANDTA DO MATEJKI w sposób emblematyczny odnosi się do zespołu rycin licheńskiego Muzeum. Nazwiska tych dwóch wybitnych twórców pozwalają, bowiem wyraziście zarysować specyfikę tego zbioru. Z jednej strony sztuka graficzna Rembrandta stanowi wyznacznik walorów artystycznych gromadzonych dzieł. Zebrane prace rytowników niderlandzkich, niemieckich, włoskich, francuskich a także japońskie drzeworyty prezentują bogaty przegląd różnych środowisk twórczych, warsztatów, stylów oraz technik graficznych od końca XV wieku do współczesności. Z drugiej strony nazwisko Jana Matejki odnosi się do poloników licznie zgromadzonych w kolekcji, przywołując tym samym najważniejszą ideę przyświecającą ks. Jarzębowskiemu w tworzeniu muzealnej kolekcji, polegającą na zbieraniu pamiątek, dokumentów i świadectw związanych z polską historią i kulturą.
Pomimo, iż kolekcja grafik i rysunków nie powstawała konsekwentnie, pozostając niejako obok głównych kolekcjonerskich zainteresowań Księdza, stanowi ona niezwykle interesujący zbiór, w którym nie brak cennych i rzadkich obiektów.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac m.in.: Stefano Della Belli, Federico Barocciego, Giovanniego Vitalby, Lucasa i Wolfganga Kilianów, Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Józefa Brandta, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Mariana Kratochwila.
Będzie to pierwszy tak duży pokaz tej wyjątkowej i mało znanej kolekcji, która wraz z kilkoma tysiącami cennych poloników powróciła do kraju w 2007 roku.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym otwarte w lipcu 2010 roku jest kontynuatorem utworzonego w 1925 roku Muzeum przy Gimnazjum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie działało od 1953 do 2006 roku. Zbiór grafik i rysunków wchodzi w skład liczącej kilka tysięcy eksponatów kolekcji, stanowiącej unikatowy zespół obiektów – zapis 500 lat historii i kultury polskiej, zebranych z rozproszonych po świecie poloników.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 lipca 2019
Środa

Rowerowa Pielgrzymka Strzelce Krajeńskie

15. Diecezjalna Pielgrzymka Piesza
z Bydgoszczy na Jasną Górę

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00,

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Kinga, Krystyna, Olga, Krystyn

Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Wj 16,1-5.9-15
Psalm responsoryjny: Ps 78
Ewangelia:Mt 13,1-9
realizacja LM Internet  LM Internet