Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Od Rembrandta do Matejki

GRAFIKI I RYSUNKI Z KOLEKCJI MUZEUM IM. KS. J. JARZĘBOWSKIEGO
W LICHENIU STARYM

wystawa w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
03.03.2011-10.04.2011
Kurator: Wojciech Luchowski

Grafiki i rysunki, które zostaną pokazane na wystawie w CK ZAMEK w Poznaniu, pochodzą z kolekcji Muzeum w Licheniu, liczącej około 1000 dzieł. Kolekcja ta, prawie w całości, została zgromadzona przez ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1925-1964.
Tytuł wystawy OD REMBRANDTA DO MATEJKI w sposób emblematyczny odnosi się do zespołu rycin licheńskiego Muzeum. Nazwiska tych dwóch wybitnych twórców pozwalają, bowiem wyraziście zarysować specyfikę tego zbioru. Z jednej strony sztuka graficzna Rembrandta stanowi wyznacznik walorów artystycznych gromadzonych dzieł. Zebrane prace rytowników niderlandzkich, niemieckich, włoskich, francuskich a także japońskie drzeworyty prezentują bogaty przegląd różnych środowisk twórczych, warsztatów, stylów oraz technik graficznych od końca XV wieku do współczesności. Z drugiej strony nazwisko Jana Matejki odnosi się do poloników licznie zgromadzonych w kolekcji, przywołując tym samym najważniejszą ideę przyświecającą ks. Jarzębowskiemu w tworzeniu muzealnej kolekcji, polegającą na zbieraniu pamiątek, dokumentów i świadectw związanych z polską historią i kulturą.
Pomimo, iż kolekcja grafik i rysunków nie powstawała konsekwentnie, pozostając niejako obok głównych kolekcjonerskich zainteresowań Księdza, stanowi ona niezwykle interesujący zbiór, w którym nie brak cennych i rzadkich obiektów.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 100 prac m.in.: Stefano Della Belli, Federico Barocciego, Giovanniego Vitalby, Lucasa i Wolfganga Kilianów, Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Michała Płońskiego, Józefa Brandta, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Mariana Kratochwila.
Będzie to pierwszy tak duży pokaz tej wyjątkowej i mało znanej kolekcji, która wraz z kilkoma tysiącami cennych poloników powróciła do kraju w 2007 roku.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym otwarte w lipcu 2010 roku jest kontynuatorem utworzonego w 1925 roku Muzeum przy Gimnazjum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie działało od 1953 do 2006 roku. Zbiór grafik i rysunków wchodzi w skład liczącej kilka tysięcy eksponatów kolekcji, stanowiącej unikatowy zespół obiektów – zapis 500 lat historii i kultury polskiej, zebranych z rozproszonych po świecie poloników.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 grudnia 2019
Niedziela
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tytularne święto Zgromadzenia Księży Marianów
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego
dla członków Zgromadzenia Księży Marianów
Pomocników Mariańskich oraz członków Bractwa
Niepokalanego Poczęcia NMP


Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
 
Godz. 19.00 Rekolekcje adwentowe do wysłuchania przez łącze internetowe - prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC

PROGRAM POSŁUGI 


Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 Uroczysta msza św. rozpoczynająca obchody 350-lecia powstania
Zgromadzenia Księży Marianów  z odnowieniem ślubów zakonnych .
Po mszy św. błogosławieństwo opłatków oraz koncert maryjny "Tota pulchra" w wykonaniu organistów bazyliki: Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego.
Nabożeństwa

kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15. 20
Psalm responsoryjny: Ps 98, 1-4
Drugie czytanie: Rz 15, 4-9
Ewangelia: Łk 1, 26-38
realizacja LM Internet  LM Internet