Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Jakaż piękna musi być Polska …

Wystawa zatytułowana „Jakaż piękna musi być Polska…" to opowieść o dramatycznych losach Polaków w czasie II wojny światowej widziana oczami kilkunastoletnich chłopców.

W magazynach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC znajdowała się Kronika klasy 3A Gimnazjum im. M. Kopernika w Bottisham, w Anglii. Kronika zatytułowana „Nasze Przeżycia”, prowadzona w latach 1952-56 przez uczniów klasy składa się m.in. z życiorysów spisanych przez samych uczniów. Urodzeni w latach 1934-39 mieszkali głównie na  wschodnich terenach  dawnej Rzeczypospolitej. Deportowani z Ojczyzny, przeszli nieludzką, pełną cierpienia drogę przez Syberię, Iran, Irak, Palestynę, Liban, Indie, Afrykę, by ostatecznie trafić do Anglii; drogę, z której wielu ich najbliższych nie powróciło.

Osobiste wspomnienia uczniów gimnazjum tworzą  przejmujący obraz II wojny światowej widzianej oczami dziecka; wojny, której okrucieństwa nie sposób zrozumieć. Wojny, której zakończenie nie dla wszystkich oznaczało wyzwolenie i koniec tułaczki.  Polskie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bottisham powstało w 1946 r. z inicjatywy polskiego referatu  angielskiego ministerstwa oświaty. Głównym celem tej szkoły było ułatwienie dzieciom polskich emigrantów przystosowanie się do nowych warunków życia poprzez naukę języka angielskiego, wyrównanie różnic w poziomie wykształcenia i przygotowanie do łagodnego przejścia w brytyjski system edukacyjny.

Wystawa przygotowana przez Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego w Licheniu zawierała sporo elementów edukacyjnych dotyczących losów Polaków deportowanych przez Sowietów
w latach 1940-41 w głąb ZSRR.  Na przygotowanych planszach znajdowały się informacje m.in. o tym czym były i kogo dotknęły deportacje oraz w jaki sposób, dzięki powstaniu Armii Andersa i ewakuacji  wojska w 1942 r., potoczyły się losy garstki ocalonych.  Do tej nielicznej grupy należeli uczniowie klasy trzeciej A, którzy swoją wojenną tułaczkę kończyli właśnie w Anglii.

1 maja 2009 r. wystawę uroczyście otworzył bp Antoni Dydycz ordynariusz drohiczyński. Wraz z nim w uroczystości udział wzięli księża biskupi z Polski i Litwy, którzy w tym czasie w Licheniu odbywali swe spotkanie robocze, a także Przełożony Polskiej Prowincji Marianów, ks. Paweł Naumowicz.

Wystawę można było oglądać w bazylice do 30 października 2009 r.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lipca 2019
Poniedziałek

 
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Magdalena, Wawrzyniec, Maria

Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Pnp 8,6-7
Psalm responsoryjny: Ps 63
Ewangelia:  J 20,1.11-18
realizacja LM Internet  LM Internet