Matka Boża Bolesna
a
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Jakaż piękna musi być Polska …

Wystawa zatytułowana „Jakaż piękna musi być Polska…" to opowieść o dramatycznych losach Polaków w czasie II wojny światowej widziana oczami kilkunastoletnich chłopców.

W magazynach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC znajdowała się Kronika klasy 3A Gimnazjum im. M. Kopernika w Bottisham, w Anglii. Kronika zatytułowana „Nasze Przeżycia”, prowadzona w latach 1952-56 przez uczniów klasy składa się m.in. z życiorysów spisanych przez samych uczniów. Urodzeni w latach 1934-39 mieszkali głównie na  wschodnich terenach  dawnej Rzeczypospolitej. Deportowani z Ojczyzny, przeszli nieludzką, pełną cierpienia drogę przez Syberię, Iran, Irak, Palestynę, Liban, Indie, Afrykę, by ostatecznie trafić do Anglii; drogę, z której wielu ich najbliższych nie powróciło.

Osobiste wspomnienia uczniów gimnazjum tworzą  przejmujący obraz II wojny światowej widzianej oczami dziecka; wojny, której okrucieństwa nie sposób zrozumieć. Wojny, której zakończenie nie dla wszystkich oznaczało wyzwolenie i koniec tułaczki.  Polskie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bottisham powstało w 1946 r. z inicjatywy polskiego referatu  angielskiego ministerstwa oświaty. Głównym celem tej szkoły było ułatwienie dzieciom polskich emigrantów przystosowanie się do nowych warunków życia poprzez naukę języka angielskiego, wyrównanie różnic w poziomie wykształcenia i przygotowanie do łagodnego przejścia w brytyjski system edukacyjny.

Wystawa przygotowana przez Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego w Licheniu zawierała sporo elementów edukacyjnych dotyczących losów Polaków deportowanych przez Sowietów
w latach 1940-41 w głąb ZSRR.  Na przygotowanych planszach znajdowały się informacje m.in. o tym czym były i kogo dotknęły deportacje oraz w jaki sposób, dzięki powstaniu Armii Andersa i ewakuacji  wojska w 1942 r., potoczyły się losy garstki ocalonych.  Do tej nielicznej grupy należeli uczniowie klasy trzeciej A, którzy swoją wojenną tułaczkę kończyli właśnie w Anglii.

1 maja 2009 r. wystawę uroczyście otworzył bp Antoni Dydycz ordynariusz drohiczyński. Wraz z nim w uroczystości udział wzięli księża biskupi z Polski i Litwy, którzy w tym czasie w Licheniu odbywali swe spotkanie robocze, a także Przełożony Polskiej Prowincji Marianów, ks. Paweł Naumowicz.

Wystawę można było oglądać w bazylice do 30 października 2009 r.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 stycznia 2020
Czwartek
Bogu zaufam, nie będę się lękał

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
Psalm responsoryjny: Ps 56, 2-3. 9-10. 12-13
Ewangelia: Mk 3, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet