Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Radosne przygotowania  
Ksiądz biskup Bronisław Dembowski, wielokrotnie będąc w Rzymie, zapraszał w imieniu księży marianów Ojca Świętego Jana Pawła II do odwiedzenia Lichenia.

W czasie jednej z takich wizyt ordynariusza włocławskiego w Rzymie, która miała miejsce w roku 1998, ksiądz biskup opowiadał papieżowi o budowie nowej świątyni. Ojciec Święty wysłuchawszy opowiadania powiedział: „Chciałbym to zobaczyć”. Toteż ksiądz biskup natychmiast, po raz kolejny, ponowił zaproszenie, tym bardziej, że na rok 1999 była planowana wizyta Ojca Świętego w Polsce.

Jak się później okazało, zaproszenie zostało przyjęte. Gdy księża marianie dowiedzieli się o tym, natychmiast przystąpili do załatwiania formalności związanych z budową domu, w którym w czasie pobytu w Licheniu miał przebywać papież. Dzięki życzliwości władz samorządowych i odpowiednich instytucji, formalności szybko zostały załatwione i w lipcu 1998 roku można było rozpocząć budowę. Na samym początku księża marianie zostali poinformowani, że papież nie może o własnych siłach pokonać ani jednego stopnia schodów, dlatego w domu papieskim zamontowano windę. Ze względów bezpieczeństwa, w oknach apartamentów wstawiono szyby kuloodporne. Ostatecznie prace zakończono w maju 1999 roku.

W tym czasie ruszyły też inne przygotowania dotyczące uroczystości związanej z przyjazdem papieża Polaka. Została powołana specjalna komisja, w której skład wchodzili przedstawiciele księży marianów, władz lokalnych i służb odpowiedzialnych za poszczególne elementy organizacyjne (policja, BOR, straż pożarna, Sanepid, służba zdrowia i energetyka). Ówczesny przełożony domu zakonnego, ks. Wiktor Gumienny MIC, który koordynował pracę służb, zawsze podkreślał wielkie zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

W pierwszej połowie stycznia 1999 roku przybyła do Lichenia komisja z Watykanu, aby sprawdzić jak postępują prace przygotowawcze. Poszczególne zadania wykonywane były zgodnie z harmonogramem i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem przez komisję. Pod koniec stycznia 1999 roku podano do wiadomości oficjalny program wizyty Ojca Świętego. Wtedy to księża marianie ze zdziwieniem i jednocześnie wielką radością dowiedzieli się, że Ojciec Święty spędzi w Licheniu dwie noce. A zdziwienie było o tyle duże, iż cały czas byli przekonani, że papież będzie w Licheniu spał tylko jedną noc.

Z okazji wizyty papieża Jana Pawła II spodziewano się około 200 tysięcy pielgrzymów. Przygotowano
dla nich odpowiednie sektory. Większość tych sektorów znajdowała się przed bazyliką, ale były też takie, które usytuowano po jej przeciwnej stronie. Aby umożliwić pielgrzymom jak najlepsze przeżycie spotkania z papieżem, na terenie Sanktuarium zamontowano dwa telebimy. Jeden z nich umieszczono za bazyliką, a drugi w miejscu gdzie aktualnie stoi nowa dzwonnica.

Specjalnie na przyjazd papieża przygotowano w pobliżu bazyliki (od strony wschodniej) parking, który na czas wizyty pełnił rolę lotniska. Lądowały na nim helikoptery, którymi przybyli do Lichenia Jan Paweł II i towarzyszące mu osoby. 


Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie
realizacja LM Internet  LM Internet