Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Licheńscy parafianie wspominali św. Dorotę


Przy wtórze chóru parafialnego, akompaniamencie odrestaurowanych organów i w otoczeniu pocztów sztandarowych licheńscy parafianie wspominali św. Dorotę, dziewicę i męczennicę, patronkę parafii.  

Do Lichenia każdego roku przyjeżdża kilkaset tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy, aby modlić się i prosić o łaski dla siebie i bliskich. Jednak jeden dzień w roku jest zarezerwowany dla licheńskich parafian. datą jest 6 lutego, kiedy to mieszkańcy Lichenia i okolicznych miejscowości gromadzą się w kościele pw. św. Doroty celebrując odpust ku czci patronki swojej parafii.

W trakcie wczorajszej uroczystości parafialna świątynia pękała w szwach. Na uroczystości odpustowe przybyli zarówno parafianie, jak i zaproszeni goście. Mszy św. o godz. 17:00 przewodniczył ks. Dariusz Kaliński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Zduńskiej Woli. W homilii mówił o modlitwie, jej znaczeniu oraz o tym, że wprowadzona w codzienne życie porządkuje je. Modlitwy potrzebujemy dlatego, że jest to nasze osobiste spotkanie z Bogiem:
„Poprzez modlitwę ja nie tylko pewne rzeczy Panu Bogu przedstawiam, ale przede wszystkim poprzez kontakt z Panem Bogiem ja się Go uczę”powiedział homileta.  

Dalej mówił o tym, że Pan Bóg działa na człowieka szanując jego wolność. Zawsze zaprasza wskazując drogę do siebie, ale daje wolny wybór. Zdaniem ks. Kalińskiego bardzo ważne jest też dziękowanie w modlitwie, a nie tylko proszenie o coś dla siebie. Modlitwa jest także adoracją, byciem z Jezusem bez słów, z nim i dla niego, tak po prostu.  
Nawiązując natomiast do św. Doroty mówił, nawet w chwili śmierci modliła się polecając siebie Bogu Ojcu.

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli także księża z dekanatu konińskiego II na czele z księdzem dziekanem Henrykiem Włoczewskim, a także księża marianie rezydujący w licheńskim  domu zakonnym, wśród których był m.in. ks. Krzysztof Jędrzejewski, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej mariańskiego zgromadzenia.

Podczas liturgii w kościele parafialnym po raz pierwszy po czteromiesięcznym remoncie usłyszeć można było organy, a także śpiew parafialnego chóru Virtus Dei. W liturgii uczestniczyły również poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Lichenia, Grąblina i Helenowa, a także z rejonowego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koninie.
Na zakończenie został odśpiewany hymn pochwalny Te Deum. Wychodząc ze świątyni wierni mogli zabrać z sobą jabłka, będące świątecznym „prezentem” od św. Doroty, gdyż w ikonografii chrześcijańskiej jest ona przedstawiana jako młoda dziewczyna trzymająca kosz jabłek w dłoniach.

W okresie zimowym Msze św. w kościele pw. św. Doroty w dzień powszedni odprawiane o godz. 7:00 i 17:00, w niedziele i święta natomiast o godz. 8:30, 10:30 i 17:00.

Licheń Stary, 07 lutego 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet