Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Siostry anuncjatki wspominały swoją założycielkę

Siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny mieszkające w Grąblinie wspominały 4 lutego swoją założycielkę, św. Joannę de Valoi, królową Francji. Z tej okazji w kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych w Grąblinie została odprawiona uroczysta Msza św.

4 lutego jest dla sióstr anuncjatek dniem wyjątkowym ponieważ tego dnia przypada rocznica śmierci św. Joanny Francuskiej, założycielki Zgromadzenia. Dla mniszek mieszkających w klasztorze w lesie grąblińskim dzień ten jest jednym z niewielu w roku, kiedy mogą spotkać się i porozmawiać z wiernymi, gdyż ich zakon jest zakonem klauzurowym.

Wczorajsza uroczystość w Grąblinie miała dodatkowy wymiar, gdyż w kwietniu br. przypada 550. rocznica urodzin św. Joanny, która jest dla sióstr anuncjatek wzorem do naśladowania:
„Św. Joanna łączyła się z Chrystusem w cierpieniu, karmiąc się Jego ciałem, opierając się na Słowie Bożym i kontemplując mękę Chrystusa. Ona czerpała siłę i miłość od Chrystusa. Zawsze wpatrywała się w Niego dzięki Maryi, bo to Maryja pokazała jej drogę do Chrystusa”powiedziała s. Maria Ludwika, matka odpowiedzialna Zakonu w Grąblinie.

Zapytana o to czy siostry już zdążyły zaaklimatyzować się w Polsce, bez namysłu odpowiada, że tak. Największym dla nich problemem było nauczenie się i posługiwanie się językiem polskim, jednak zostały przyjęte przez Polaków ciepło i serdecznie i bardzo dobrze czują się w naszym kraju.

Wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. Jan Mikołaj Rokosz MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli księża z mariańskiego zgromadzenia na czele z ks. Krzysztofem Jędrzejewskim MIC, przełożonym licheńskiego domu zakonnego, ks. Wiktorem Gumiennym MIC, kustoszem licheńskiego sanktuarium oraz ks. Stanisławem Kosiorowskim MIC, proboszczem parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym.

Zdaniem ks. Rokosza obecność sióstr z Zakonu Najświętszej Maryi Panny nie jest przypadkowa:
„Chcieliśmy uzupełnić naszą działalność apostolską o jakieś zgromadzenie klauzurowe, które będzie otaczało marianów, kustoszów tego miejsca, jak również wszystkich pielgrzymów przybywających tutaj, modlitwą i ofiarą życia”.

Po zakończeniu nabożeństwa siostry zaprosiły wszystkich wiernych, którzy wspólnie modlili się podczas wieczornej Mszy św., na dalsze świętowanie. W klasztorze, będącym integralną częścią grąblińskiego kościoła, mniszki przygotowały słodycze, ciasta, kawę i herbatę. Była to doskonała okazja do porozmawiania z siostrami, które na co dzień nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym.

Do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej siostry anuncjatki przybyły w 2009 roku. 22 sierpnia 2010 roku oficjalnie zamieszkały w klasztorze znajdującym się w lesie grąblińskim, w którym ukazała się Matka Boża pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
W grąblińskim kościele Msza św. w dni powszednie odprawiana jest o godzinie 7:30, w niedziele i święta  natomiast o godzinie 8:00.  

Licheń Stary, 05 lutego 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet