Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

1% podatku dla Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego


Od 2004 roku osoby fizyczne, które składają roczne zeznanie podatkowe w urzędach skarbowych, mogą przekazać 1% swojego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Z takiej możliwości pozyskiwania funduszy korzysta także licheńskie Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego.

Licheńskie hospicjum rozpoczęło działalność 1 stycznia 2009 roku. Każdego roku w ośrodku pomoc znajduje około stu pacjentów, którzy w godnych warunkach mogą doczekać końca ziemskiego życia. Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny. Niestety z doświadczenia prowadzących hospicja w Polsce wynika, że  przyznawane przez NFZ kontrakty pokrywają niespełna połowę ponoszonych kosztów. Pozostałe środki hospicja muszą zdobywać same. Jednym ze  sposobów jest możliwość przekazania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego jest jednym z dzieł miłosierdzia, które w Sanktuarium prowadzą księża Marianie. W ramach wspomnianej Fundacji „Spem Donare” działają także: Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, NaprotechnologiaPoradnia Wsparcia Płodności oraz świetlica dla dzieci i młodzieży. Nazwa Fundacji (Spem Donare, czyli po łacinie ,,dawać nadzieję”) najpełniej wyraża nadrzędną jej funkcję: niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Pomoc ta wyrażana jest na wiele sposobów: od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, samotnym i pokrzywdzonym, po stworzenie ludziom nieuleczalnie chorym godnych warunków w ostatnim okresie ich życia oraz udzielenie wsparcia ich bliskim, na pomocy małżeństwom borykającym się z problemem niepłodności kończąc.

W ubiegłym roku licheńskie hospicjum pozyskało 77 tysięcy złotych w ramach rozliczenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone głównie na kosztowne leki uśmierzające ból oraz inne niezbędne środki umożliwiające m.in. profilaktykę przeciwodleżynową i pozwalające w profesjonalny sposób opiekować się pacjentami.

Osoby chętne wesprzeć działalność hospicjum mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać nazwę Fundacja Spem Donare oraz numer KRS 0000300810.

Za wszelką pomoc, okazaną życzliwość, serce i dobroć dziękują pacjenci oraz personel Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym.
We współczesnym świecie coraz częściej uciekamy od odpowiedzialności za drugiego człowieka na rzecz własnej samorealizacji. Dlatego tak ważne jest, by nie brakło rąk i serc gotowych do bezinteresownej pomocy innym.

Więcej o działalności licheńskiego hospicjum można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową: www.hospicjum.lichen.pl.  


Fundacja Spem Donare
Bank Pocztowy oddział w Koninie
32 1320 1016 2760 2760 2000 0001


Licheń Stary, 07 stycznia 2014 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet