Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Podsumowanie roku 2013

Początek nowego roku to czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Księża marianie z Lichenia także dokonali podsumowania 2013 roku. W ich ocenie miniony rok w dużym stopniu przypominał ten 2012 – zarówno pod względem ilości pielgrzymów, którzy odwiedzili Sanktuarium, jak i liczby odprawionych Mszy św. oraz rozdanych w ich trakcie Komunii.

W 2013 roku do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przybyło ok. 900 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy. Podczas ponad 1800 Mszy św. celebrowanych przez 9000 księży rozdano 390 tysięcy Komunii św. Z gościny w trzech sanktuaryjnych domach pielgrzyma (Arka, Betania, Nazaret) skorzystało 85 tysięcy osób.  

Do najważniejszych wydarzeń liturgicznych należy zaliczyć uroczystości odpustowe: 2. lipca - odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oraz 15. sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w których uczestniczyła wielotysięczna liczba wiernych. Ważnym wydarzeniem było także zorganizowanie po raz pierwszy przez wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego, Ogólnopolskiego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich (14-15.09).

W 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu po raz piąty gościli muzycy - amatorzy, którzy przybyli na Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr (25.05). W licheńskiej bazylice pięciotysięczna orkiestra wykonała wspólnie specjalnie skomponowany na okazję utwór zatytułowany „Santo subito”, do którego słowa napisał biskup łowicki Józef Zawitkowski.

W ostatni weekend lipca, do Lichenia, po raz 21. przybyły osoby uzależnione m.in. od alkoholu, narkotyków, jedzenia czy hazardu, aby uczestniczyć w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych. W dwudniowym zjeździe uczestniczyło 30 tysięcy osób.

Po raz pierwszy do Sanktuarium przybyli motocykliści, aby u stóp Matki Bożej rozpocząć sezon motocyklowy (28.04).

W ubiegłym roku przypadła także 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC, które mieści się w licheńskiej bazylice, postanowiło włączyć się w uczczenie tego ważnego zrywu narodowowyzwoleńczego przeciwko rosyjskim zaborcom. Z tej okazji 3. maja została otwarta wystawa pt. „Mówią ludzie roku 1863 roku”, która prezentowała sylwetki dwunastu postaci biorących udział w powstaniu oraz pamiątki po powstańcach.

Ponadto w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu wierni mogli skorzystać z pomocy ośrodków, które stanowią mariańskie dzieła miłosierdzia. Do Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego przyjęto 80 pacjentów w schyłkowym stadium ziemskiego życia. Natomiast do Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zgłosiło się ok. 3 tysiące osób; pomagano także parom borykającym się z poczęciem dziecka w ramach NaProTechnologii Poradni Wsparcia Płodności.

Licheń Stary, 02 stycznia 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet