Matka Boża Bolesna
b
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień Kobiet w Licheniu

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w bazylice licheńskiej modlono się za wszystkie kobiety. Panie powierzano opiece Matki Bożej Licheńskiej, pamiętając szczególnie o kobietach opuszczonych, pomijanych i samotnych, a także doświadczających różnorakiej przemocy.
 
W liturgię podczas trzeciego już Dnia Kobiet w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej włączyły się obecne podczas Eucharystii panie. Przez kobiety zostały odczytane czytania, modlitwa wiernych, zaśpiewany psalm. Niosły także dary ołtarza.
„Dzisiaj w świecie obserwujemy, że kobiety są najbardziej uciskaną częścią ludzkości. To kobiety najbardziej cierpią. Niosą największy ciężar dzisiejszego świata, są najbardziej poniżane, pogardzane, to nimi się handluje, manipuluje, by uzyskać korzyści na różnych płaszczyznach” –zauważył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.
Motywami przewodnimi refleksji nad niedzielnym Słowem Bożym w homilii wygłoszonej przez księdza kustosza, były wolność i godność. „Aby zrozumieć i przyjąć dar wolności należy najpierw odkryć oblicze Boga. Nie można szukać wolności, jeśli się Go odrzuci.” - mówił kapłan. „On wyprowadził nas z niewoli grzechu na wolność. Tych, którzy doświadczyli łaski chrztu świętego, mimo że chcą o niej zapomnieć i ją wymazać. Bóg jednak nie cofnie daru wolności, który jest związany z łaską chrztu. Bóg postawił wymagania, byśmy nie nadużywali wolności, by wolność nie zamieniła się znów w niewolę. Tylko wtedy, gdy człowiek jest wierny swojemu sumieniu, może dokonywać właściwych wyborów. Wolny wybór to wybór dobra” – wyjaśniał ks. Kumala.
„Chrystus przychodzi, by oczyścić wspólnotę Kościoła, powiedzieć nam, ze świątynia, którą jest każdy człowiek, jego serce, nie może być targowiskiem – że nie mogę mieć do Boga relacji handlowej, przychodzić tylko, by coś uzyskać. My jesteśmy świątynia Ducha Świętego, a świątynia ma być miejscem spotkania z Bogiem, doświadczenia miłości, gdzie przyjmujemy Jego wolę”– podkreślał zakonnik, nawiązując do niedzielnej Ewangelii.
„Świątynią człowieka jest kobieta – pierwszą dla każdego z nas. To ona pierwsza dowiaduje się o istnieniu nowego życia. Przez 9 miesięcy nosi je w sobie, czuje jak człowiek rośnie, doświadcza jego obecności w sobie. Wzrasta w niej miłość do nowego człowieka. Gdy mówimy o godności kobiety, to odnosi się do powołania, które ona otrzymała, które polega na tym, że Pan Bóg zawierza kobiecie człowieka w wielkim zaufaniu. Wolność polega na tym, że kobieta przyjmuje ten dar, choć czasami jest trudny i wymaga poświęcenia.”– mówił ks.  Kumala.
Marianin zachęcał, by wyrazić wdzięczność naszym matkom i pamiętać o kobietach przeżywających dramaty. Zwrócił także uwagę na różne rodzaje przemocy, którym mogą ulegać kobiety w ciszy swoich domów, nie tylko przemocy fizycznej, ale także psychicznej czy finansowej.  Panie otrzymały okolicznościowy obrazek z Matką Bożą Licheńską z modlitwą codzienną kobiety.
W najbliższą niedzielę, 14 marca, w sanktuarium odbędzie się Dzień modlitw za wstawiennictwem św. Józefa - w intencji mężczyzn i ojców rodzin, aby umocnieni słowem Bożym i przykładem św. Józefa z odwagą podejmowali swoje obowiązki.
 
Licheń Stary, 7 marca 2021 r.            

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet