Matka Boża Bolesna
g
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Droga Matki Bolesnej

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej zostało odprawione nabożeństwo pt. Droga Matki Bolesnej. Rozważania w trakcie modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej prowadził ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz sanktuarium.

„W okresie Wielkiego Postu, oprócz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, chcemy przejść tajemnice bolesne Matki Najświętszej. Dlatego w naszym sanktuarium w sposób szczególny chcemy dziękować Bogu za dar Matki i prosić o wrażliwość naszych serc na obecność Jezusa w drugim człowieku. Niech to nabożeństwo pomoże nam wniknąć w tajemnice miłości Boga do człowieka” – powiedział marianin rozpoczynając modlitwę.

Droga Matki Bolesnej, znana pod nazwą Via Matris, pozwala niejako dotknąć i rozważać poszczególne tajemnice cierpiącego Chrystusa z perspektywy cierpienia Matki Bożej. Nabożeństwo jest silnie związane z drogą Jezusa na golgotę, dlatego jego forma składa się z siedmiu stacji, które odpowiadają siedmiu bolesnym wydarzeniom z życia Maryi opisanych w Ewangelii.

Na nabożeństwo Drogi Matki Bolesnej składają się następujące stacje:
1.    Maryja w wierze przyjmuje proroctwo Symeona.
2.    Maryja ucieka do Egiptu z Jezusem i Józefem.
3.    Maryja szuka Jezusa zgubionego w Jerozolimie.
4.    Maryja spotyka Jezusa w drodze na Kalwarię.
5.    Maryja stoi pod krzyżem swego Syna.
6.    Maryja otrzymuje ciało Jezusa zdjęte z krzyża.

7.    Maryja oddaje ciało Jezusa do grobu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie.
Via Matris została oficjalnie zatwierdzona przez  papieża Leona XIII w 1884 listem apostolskim Deiparae perdolentis.

Kolejne nabożeństwo Drogi Matki Bolesnej w licheńskiej bazylice zostanie odprawione w najbliższą sobotę, 27 lutego, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.

Licheń, 21.02.2021

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet