Matka Boża Bolesna
figura MB w ogrodzie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wdzięczni za miłosierdzie
Inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ponad 400 członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich podczas Mszy Świętej dziękowało za Miłosierdzie Boże i rzeczy, które dokonały się podczas 10 lat duchowej opieki biskupa Andrzeja Siemieniewskiego jako delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W sobotę, 19 września, w licheńskim sanktuarium odbyła się Inauguracja roku formacyjnego RRN.
Przewodnią myślą spotkania była wdzięczność za miłosierdzie. W Licheniu świętowano nie tylko jubileusz 10 lat posługi ks. bpa Siemieniewskiego jako delegata KEP ds. RRN. Wielką radością dla członków Ruchu było zatwierdzenie pod koniec sierpnia przez Konferencję Episkopatu Polski materiałów formacyjnych. Biskup Siemieniewski został oddelegowany do spraw ruchu, gdy świeccy animatorzy poprosili o taką osobę polski episkopat. „Ten Boży wybór był bardzo błogosławiony” – podkreślał ks. biskup – „W Ruchu odkryłem wspaniałych księży moderatorów, energicznych świeckich liderów, bardzo gorliwe grupy modlitewne, których bym nigdy nie doświadczył, nie spotkał, gdyby to zależało ode mnie. Dlatego bardzo dziękuję Panu Bogu za te 10 lat, kiedy mnie poprowadził do okazji służenia ruchowi modlitwą, radą.”
Dzień inauguracji rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu, po której wysłuchano konferencji krajowego moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich, ks. Dariusza Kowalczyka. Kapłan opowiadał o wdzięczności za miłosierdzie Boże, wskazując także praktyczne sposoby, by je okazywać. Nawiązywał do katechez papieża Franciszka na temat pandemii, która okazała prawdę o ludzkiej kruchości i grzeszności. Zdaniem księdza Kowalczyka, odpowiedzią na kruchość jest postawa dziecięctwa Bożego – szalona ufność w Bożą Miłość kogoś. Odpowiedzią na grzeszność jest z kolei zawierzenie Bożemu Miłosierdziu.
Centralnym punktem spotkania była Msza Święta celebrowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej.
Uczestników w bazylice powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz sanktuarium. „Cieszymy się z waszej obecności tutaj u stóp Pani Licheńskiej. Przychodzicie do Maryi, której serce jest otwarte i wyczulone na obecność każdego człowieka. Maryja przeszła ziemskie życie. Bóg nie oszczędził Jej cierpienia i boleści, tym bardziej potrafi nam przychodzić z pomocą” – mówił marianin. Kapłan zachęcał, by od Maryi uczyli się zasłuchania w Boże Słowo, przylgnięcia do Jezusa całym sercem, wypełniania Jego świętej woli, tak, by inni patrząc na członków Ruchu, mogli Go bardziej kochać.
„Jesteśmy w miejscu niesamowitym, maleńki obraz Matki Bożej, a tak niesamowite dzieła Boże! – niech to będzie dla nas szczególny wzór, jak w tym miejscu przeżywać naszą drogę zawierzenia Panu Bogu.” – zauważył ks. Dariusz Kowalczyk, moderator krajowy RRN. Kapłan we wprowadzeniu do liturgii podkreślał, jak wielkim błogosławieństwem jest to, że Pan Bóg chce, by członkowie Ruchu żyli pierwotnym charyzmatem maryjnym, miłowania Eucharystii, życiem rodzinnym i wspólnotowym.
Eucharystia była okazją do podziękowania za 10 lat towarzyszenia księdza biskupa Ruchowi. Animatorzy świeccy, wręczając ks. bp. Siemieniewskiemu kwiaty, obiecywali modlitwę i wyrażali wiarę w to, że Matka Boża będzie roztaczała opiekę nad nim, a także nad całym Ruchem.
W homilii bp Siemieniewski wyraził wdzięczność i radość za uzyskanie aprobaty Konferencji Episkopatu Polski dla materiałów formacyjnych Ruchu, które wydano pod tytułem „Zawierzyć miłosierdziu”. Zwrócił uwagę zebranych m. in. na fakt, że książka opatrzona wezwaniem „Ku Nowej Ewangelizacji”, które jest zobowiązaniem i wyzwaniem dla korzystających z materiałów. Dobrą Nowinę muszą najpierw przyjąć członkowie ruchu, by następnie móc się nią dzielić. Bp Siemieniewski podkreślał, że to jest właśnie zadaniem zebranych, by na nowo ewangelizować: „W tym czasie szczególnie dzielmy się ze wszystkimi dobrą nowiną, że czas niedzielnej mszy to czas spełniania obietnic, nie tylko przepis. To dobry czas, by zobaczyć, jak wielką miłością umiłował nas Ojciec.”
 
Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (†2009) i ks. Andrzeja Buczela (†1994) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną w 1985 r. w Warszawie. Przy grupie studenckiej zaczęły pojawiać się małżeństwa i rodziny, które zapragnęły żyć głębokim życiem duchowym. Jak wyjaśnia ks. Kowalczyk, ideą Ruchu jest życie duchowością Świętej Rodziny z Nazaretu: „Na pierwszym miejscu jest naśladowanie duchowości Świętej Rodziny, okresu życia ukrytego, codziennego, zwykłego, prostego, a jednocześnie nastawionego na głęboką duchowość, kontemplację, mistykę.” Obecnie Ruch formalnie w 25 diecezjach ma status stowarzyszenia wiernych na prawie diecezjalnym.
„Tutaj odkryłem wartość spowiedzi świętej i kierownictwa duchowego, które jest mocnym drogowskazem na drodze życia w komunii z Maryją. Takie spotkania formacyjne jak to, pomagają nam poprzez wsłuchiwanie się w doświadczenia innych, by otwierać się na innych i w ten sposób wspomagać się w wierze” – mówił jeden z uczestników inauguracji, Zdzisław Król z Wrocławia, który wraz z żoną należy do Ruchu od 1986 roku.
Podobne doświadczenie mają Agnieszka i Paweł z Warszawy, rodzice czwórki dzieci, którzy podkreślają, że Ruch Rodzin Nazaretańskich był dla ich małżeństwa szansą rozwoju ale też ratunkiem – „to fundament, który pozwolił nam przetrwać, mimo kilku kryzysów, trudności. Matka Boża nas przeprowadza. Mamy opiekę duchową, możemy liczyć też na wsparcie kapłanów, rozmowy. Cennym czasem są również rekolekcje - to zawsze dobry czas.”

Licheń Stary, 21 września 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet