Matka Boża Bolesna
Główka28 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej

„Znak Maryi to wiara i służba aż po krzyż” – powiedział ks. dr prał. Zbigniew Cabański, wikariusz biskupi i proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Koninie, w trakcie uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Licheńskiej, które dziś odbyły się w licheńskiej bazylice (02.07).

Na początku Eucharystii głos zabrał ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, który powitał księży oraz wiernych przybyłych na wspólne świętowanie do licheńskiej bazyliki w związku z uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Przypomniał też religijno-patriotyczną wymowę licheńskiego obrazu Matki Bożej, „Pani ziemi konińskiej”, jak określił Ją sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński w czasie koronacji obrazu w 1967 r. Uroczystą Mszę św. odpustową o godz. 12:00 koncelebrowali m.in.: ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie, ks. prał. Leszek Rybka, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie oraz ks. Artur Krzyżanowski, proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Koninie. Obecny był również ks. prał. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika z Kramska, dziekan dekanatu, do którego należy licheńska parafia.

W homilii ks. dr prał. Zbigniew Cabański mówił o Matce Bożej. - „Przyszliśmy do Tej, którą nazywamy Matką Bolesną. Przyszliśmy z naszymi bólami i problemami. Choć nieważne jakie zajmujemy stanowiska, jakie posiadamy  wykształcenie, Ona jest naszą Matką, a my Jej dziećmi. I zawsze należy się jej pierwszeństwo. To właśnie Bogu spodobało się wybrać niewiastę, aby Jej złożyć Słowo, które Bóg wypowiedział, a które stało się ciałem.

- „Słowo Boga zostało dane pod opiekę Niewieście, Tej, która jest dzielna, która nie bała się tego Słowa przyjąć, która temu Słowu była wierna, aż po krzyż. To macierzyństwo duchowe rozpościera się na nas wszystkich. Dlatego musimy iść tą drogą wiary i służby wraz z Maryją” – kontynuował ks. Cabański.

Kapłan cytował słowa Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego: Mamy iść z krzyżem poprzez Jerozolimę; mamy z krzyżem wejść na golgotę; mamy pozwolić się złożyć do grobu, by zmartwychwstać. I musimy to czynić jako jedna rodzina dzieci Bożych, aby nie doprowadzić do schizmy czy podziału. Bo Ona jest Tą, która nas jednoczy na różnych krańcach świata i w różnych miejscach, gdzie przywoływane są Jej słowa skierowane do różnych ludzi.

Nawiązał także do historii obrazu Matki Bożej Licheńskiej, gdy w 1850 w lesie grąblińskim. Matka Boża ostrzegała przez nadchodzącą zarazą i wzywała do nawrócenia.  „Przez lata panowania tutaj, w Licheniu, Jej ostrzeżenia były wysyłane jako sygnały w świat, w nasze serca i usłyszy. Ale człowiek, zapatrzony w siebie, nie potrafił odnaleźć w Jej wizerunku całej treści. Potrzeba byśmy odkrywali ten wizerunek Maryi, która nas prowadzi do Chrystusa, do umiłowania Kościoła.” – mówił.

Kapłan zaznaczył, że w trakcie pandemii koronawirusa byliśmy odłączni od Eucharystii i uczestniczyliśmy w niej poprzez środki masowego przekazu. – „Eucharystia, która jest życiem Kościoła, która go buduje, to jest uczta nawiązująca do wielkich wydarzeń dziękczynienia, uwolnienia człowieka z niewoli zewnętrznej, ale i wewnętrznej. To właśnie pamiątka paschy, gdzie najpierw błogosławiono chleb, łamano go na dwie części i rozdawano innym; później zabijano baranka i dopiero potem spożywano wino, czyli jego krew. Chrystus zajął miejsce baranka, dlatego już nie trzeba go składać w ofierze, ale potrzeba nauczyć się świętować właśnie to wydarzenie. Od tego świętowania Eucharystii, której rok duszpasterski przeżywamy, tak bardzo wiele zależy.” – mówił homileta.

Po Mszy św. została uformowana procesja maryjna, która przeszła alejkami sanktuarium na placu przed licheńską bazyliką. W procesji, w której podążali kapłani, służba liturgiczna oraz wierny lud Boży, niesiona była kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Po powrocie do świątyni ks. Zbigniew Cabański odczytał akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej. Na zakończenie została odśpiewana pieśń „Boże, coś Polskę”.
Dzisiejsze uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Licheńskiej uświetnił Sanktuaryjny Kwintet Dęty.

A już w najbliższą niedzielę, 5 lipca, księża marianie zapraszają do licheńskiej bazyliki na dwa wydarzenia: o godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem modlić się będą przedstawiciele polskiej wsi w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Z kolei o 14:30 rozpocznie się koncert organowy w wykonaniu pana prof. Andrzeja Chorosińskiego inaugurujący II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy Basilica Sonans.  

Licheń Stary, 02 lipca 2020 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet