Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

50 lat Duchowej Rodziny Mariańskiej

Zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy Św. 28 czerwca dziękowali za jubileusz 50-lecia powstania Duchowej Rodziny Mariańskiej, która troszczy się o Sanktuarium.

Ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, zauważył w homilii, że Bóg powołał to sanktuarium przez ludzi świeckich i jest dla nich darem. W XIX wieku Tomasz Kłossowski umieścił wizerunek Matki Bożej na sośnie w lesie grąblińskim, a Mikołaj Sikatka doświadczał objawień i przekazywał orędzie Matki Bożej – wezwanie do nawrócenia. Również ludzie świeccy zbudowali dla Licheńskiej Pani pierwszą murowaną kapliczkę w Grąblinie, później czynnie uczestniczyli w budowie kościoła św. Doroty w Licheniu, w którym wizerunek Matki Bożej Licheńskiej był czczony przez 150 lat. Po latach, w 1967 r. włączyli się w przygotowanie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. – W 1970 powstała Duchowa Rodzina Mariańska, której członkowie z Polski i zagranicy zaangażowali się w dalszy rozwój sanktuarium. Od tej pory, coraz więcej przyjaciół wiąże się z licheńskim sanktuarium – wyjaśnił ksiądz kustosz. – To tutaj wielu doświadczało łaski nawrócenia i rodziło się do nowego życia, a tego świadkami są kratki konfesjonałów – mówił.

Duchowa Rodzina Mariańska wspierała też sanktuarium w codziennych pracach porządkowych. Jej członkowie i pielgrzymi brali też udział w budowie licheńskiej Golgoty, np. przywozili kamienie z całej Polski. – Największym owocem zaangażowania Duchowej Rodziny Mariańskiej jest licheńska bazylika. „Dziękuję Bogu za te świątynię” – ks. Kumala wspomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na schodach licheńskiej bazyliki w 1999 r.. –  Papież dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania bazyliki, co jest wyrazem ich wiary i miłości Boga i Maryi – mówił ksiądz kustosz.

Duchowa Rodzina Mariańska troszczy się również o Kościół jako wspólnotę ludzi. Co jest najważniejsze w pobycie w Sanktuarium? – skłaniał do refleksji marianin. – Spotykamy się, by uczestniczyć w Eucharystii. Można wykorzystać ten czas na spacer, ważne jest to by pomyśleć o sobie i zadumać się nad własnym życiem, ale najważniejsze, by nasza obecność w Sanktuarium zaowocowała spotkaniem z Chrystusem w Komunii Św. oraz sakramencie pokuty i pojednania. Gdy pielgrzymujemy do Sanktuarium, a nie tylko zwiedzamy, to przypominamy sobie o niebie. Tam będzie najszczęśliwiej. Pielgrzym to ten, kto dociera do celu, jakim jest Chrystus. Dziękujmy za wszystkich ludzi wpisanych w historię tego miejsca – zakończył homilię ks. Kumala.
           
W ostatnią niedzielę czerwca po trzymiesięcznej przerwie zaśpiewał chór licheńskiej bazyliki „Stabat Mater”. Dyrygent i licheński organista Jacek Hyżny zadbał o oprawę liturgii i poprowadził koncert chóru po Eucharystii. Natomiast już za tydzień, w niedzielę, 5 lipca w licheńskiej bazylice odbędzie się inauguracja II Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Organowego. Otworzy go prof. Andrzej Chorosiński, twórca licheńskich organów.

Licheń Stary, 28 czerwca 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet