Matka Boża Bolesna
Główka30 prezbiterzy i wierni
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Święto Miłosierdzia w licheńskim Sanktuarium

Słyszymy dziś orędzie o Bogu bogatym w Miłosierdzie, orędzie, którego tak bardzo potrzebujemy – o miłosierdziu, które objawiło się w Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa, w którym cały świat jest nieustannie zanurzony” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium, w homilii podczas południowej mszy świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Komentując przewidziany na dziś fragment Ewangelii według św. Jana, opowiadający o tym, jak Jezus przyszedł do uczniów, mimo zamkniętych drzwi, ks. Kumala zauważył, „że nic Jezusowi nie przeszkodzi w tym, by spotkać się ze swoimi uczniami. Chce im pomóc, by uwierzyli, że On zmartwychwstał – dlatego pokazuje im rany – argument, by uwierzyli.
Podczas tego spotkania Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, przez co, „zwraca uwagę na to, co jest największym dramatem człowieka – grzech. W grzechu człowiek nie ma przyszłości. Grzech jest tym, co może zamazać i zniszczyć sens i cel człowieka. Niebezpieczną sytuacją jest to, że możemy nie widzieć grzechu. Boże Miłosierdzie objawia sposób rozwiązania tej wydawałoby się sytuacji bez wyjścia - «Którym odpuścicie, są im odpuszczone».” – podkreślił marianin.
Wśród zgromadzonych uczniów zabrakło jednak Tomasza, który nie potrafił uwierzyć w Zmartwychwstałego. „Jezusowi zależy na Tomaszu, by odnalazł swoje życie, jego sens i w końcu uwierzył. Tomasz szukał, ale sam. Nie potrafił otworzyć się na świadectwo Kościoła. My też napotykamy trudności, nie jest łatwo uwierzyć, że Bóg jest miłosierny, obecny pośród naszych problemów i trudności. Jezus szuka takich sposobów i czasu, by do nas dotrzeć, objawić się i przekonać, ze On jest i nas bezgranicznie kocha. Takimi momentami są sakramenty, m. in. pokuty i pojednania, gdy doświadczamy Bożego Miłosierdzia, czy Eucharystia, gdy możemy dotknąć Chrystusa.”
Kustosz Sanktuarium zwrócił się także do wiernych uczestniczących w Eucharystii za pośrednictwem transmisji internetowej: „Wasza tęsknota za Jezusem, by przyjąć go do serca podczas obecności w kościele, to jest znak Jego bliskości i obecności”. Nawiązując do panujących obecnie zasad kwarantanny, zauważył: „Mamy nie wychodzić z domu bez celu – odczytajmy to jako zachętę, by nasze życie miało cel. Pamiętajmy, by iść przez życie ze świadomością celu. Niech towarzyszy nam Maryja, która tu, w licheńskim sanktuarium jako Bolesna Królowa Polski pochyla się nad nami i nad całym światem, towarzyszy nam w naszych boleściach, wspiera i wyprasza moc Bożej łaski.
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną. Zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II w 2000 roku. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.

O godzinie 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia – przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej modlono się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem.

Zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych, od poniedziałku, 20 kwietnia, w mszach świętych i nabożeństwach będzie mogło uczestniczyć więcej osób – w zależności od powierzchni kościoła, 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W związku z tym, że powierzchnia nawy głównej bazyliki górnej wynosi 5865 m2, w liturgii będzie mogło uczestniczyć 391 osób. Księża marianie jednocześnie przypominają, że w kościołach również obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, nie obejmujący jedynie księży sprawujących mszę. „Przy przyjmowaniu Komunii św. twarz można odsłonić w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maseczki. Nadal prosimy, aby zachowywać właściwą odległość między sobą, czyli przynajmniej dwa metry” – odczytują zakonnicy w ogłoszeniach duszpasterskich. W bazylice nadal po Mszach Świętych śpiewane są Suplikacje w intencji ustania epidemii. Od dzisiejszej niedzieli – także  w intencji o deszcz i odwrócenie klęski suszy. Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej, przed którym modlono się w czasie epidemii cholery w XIX wieku, również nadal pozostaje odsłonięty przez cały dzień.

Dzisiejsza niedziela rozpoczęła Ogólnopolski  Tydzień Miłosierdzia. W Licheniu są to dni modlitw i wsparcia Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, które jest dziełem miłosierdzia Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Więcej informacji na temat działalności Hospicjum można znaleźć: http://fundacja.lichen.pl/index.php/hospicjum/hospicjum-stacjonarne.

Licheń Stary, 19 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet