Matka Boża Bolesna
a
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Liturgia Wigilii Paschalnej

W wielkosobotnią Wigilię Paschalną w licheńskiej bazylice zabrzmiało uroczyste Alleluja. Tegoroczną Wigilię Paschalną, ze względu na zagrożenie sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem COVID-19, celebrowano w skromniejszy sposób niż zazwyczaj.
 
Na początku liturgii ks. Adam Stankiewicz MIC, który przewodniczył celebracji, wyśpiewał Orędzie Wielkanocne – hymn na cześć Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W liturgii Słowa zostały odczytane trzy czytania, w których mowa była o stworzeniu świata, historii Narodu Wybranego oraz wypełnieniu proroctw Starego Testamentu dotyczących Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Ewangelii wg św. Mateusza usłyszeliśmy o tym, jak niewiasty, które przyszły do grobu Pana, nie zastały Go tam, gdyż zmartwychwstał.
 
Homilię ks. Stankiewicz MIC rozpoczął słowami: „Nie ma Go tu. Zmartwychwstał”.
- „Wyjątkowy czas, który przeżywamy, gdy jesteśmy w naszych domach, duchowo uczestniczymy w Eucharystii, w nabożeństwach, jest czasem słowa nadziei. Dzisiaj niewiasty do nas przynoszą owo słowoNie ma Go tu. Zmartwychwstał”.
 
- „Być może jesteśmy zaproszeni by, jak Jan i Piotr, przybyć do grobu, być może jesteśmy zaproszeni, aby przyjść, zobaczyć i uwierzyć. I przychodzimy. Przychodzimy każdego dnia, by przekonać się o Zmartwychwstaniu Jezusa, gdy uczestniczymy w Eucharystii, gdy adorujemy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, gdy może serce pełne bólu, jak niewiast u grobu Pana Jezusa, szuka pociechy. Dzisiejszej nocy jesteśmy zaproszeni, aby odkryć skarb wiary, by pozwolić jeszcze raz Jezusowi przekonać nas o Jego Zmartwychwstaniu. Dzisiaj stajemy przed pustym grobem, bo jak niewiasty i uczniowie, chcemy jeszcze raz uwierzyć”.
 
Zdaniem marianina, uczniom wystarczyły te znaki, dlatego Jan wyraźnie napisał: „Zobaczył i uwierzył”. – „Dziś potrzeba, aby każdy z nas te słowa w swoim sercu wypowiedział. Bądźmy jak Jan, Piotr i niewiasty – jakże bardzo jesteśmy do nich podobni. Jakże w trudnych sytuacjach poddajemy się zwątpieniu. Jakże i nam trudno uwierzyć słowu Jezusa. Dlatego dziś przychodzimy, aby jak Piotr dać wiarę Jezusowi. Zechciejmy za nimi dziś powtórzyć „Panie, zobaczyłem i uwierzyłem”.
 
W trakcie liturgii chrzcielnej odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, będące zaproszeniem do pogłębiania naszej wiary, którą wszyscy otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Przed zakończeniem Mszy św. celebrans udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Licheń Stary, 12 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet