Matka Boża Bolesna
Główka15 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

NIE ZABRAKNIE CHRYSTUSOWEJ MIŁOŚCI

– Gdy cały porządek świata legł w gruzach, Pan Bóg zaproponował nam inny plan, w którym jedno pozostało niezmienne: dzisiejsze wspomnienie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – mówił w Niedzielę Zmartwychwstania ks. Janusz Kumala MIC w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Paradoksalnie, wśród ciszy i pustki, modlitw za osoby dotknięte koronawirusem przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, bazylikę wypełniło wiosenne słońce i okrzyk radości „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!”. – To orędzie rozbrzmiewa na całym świecie, w naszych sercach i domach – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium, witając pięcioro obecnych w świątyni i tych, którzy łączyli się poprzez transmisję internetową. Wirtualnie w Domu Matki modliło się w przedpołudniowych godzinach Dnia Zmartwychwstania ponad 20 tysięcy wiernych!

– Gdy nie ma problemów, wówczas Dobra Nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa może nie docierała do nas tak, jak dzisiaj. W tym Bożym planie tylko Bóg jest pewny. Jego obecność i miłość ukazana jest w Chrystusie, który przyjął mękę i śmierć, a pokonał je przez zmartwychwstanie, obdarzając nas nowym życiem. Bóg pragnie, abyśmy także w tym roku wpatrzyli się z wiarą nadzieją i miłością w Chrystusa zmartwychwstałego, bo On jest najważniejszy – mówił w homilii ks. Kumala. Marianin zaznaczył, że mimo bolesnych wydarzeń, nic nie odbierze nam głębokiej radości spotkania Chrystusa w sercu. I choć nasza ludzka natura wzdraga się przed śmiercią, musimy jeszcze bardziej bać się śmierci prawdziwej, duchowej. – Tylko życie przepełnione Miłością, przemienia się w życie wieczne – podkreślił, zauważając, że wielu ludzi nadal lekceważy dar życia zabijając bezbronnych w akcie aborcji czy eutanazji. – Trzeba nam na nowo przylgnąć do Zmartwychwstałego!

Kustosz licheńskiego sanktuarium przyznał też, że nie jesteśmy podobni do postaci z dzisiejszej Ewangelii. Nie możemy, jak Maria Magdalena i uczniowie, pobiec do świątyń, stanąć przy pustych grobach. Jednak istotne jest to, co dokonuje się w naszym sercu. Ważne, by w sercu wyjść na spotkanie Zmartwychwstałego. A może właśnie ten trudny czas, stanie się okazją do zrewidowania naszego sumienia? Zatęsknienia za sakramentem spowiedzi i pojednania i przyjmowaniem Eucharystii? – Mocą łaski Bożej jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem zwycięzcą. Chrystus mówi: „Nie bójcie się, to Ja jestem!”. A jeśli Chrystus jest z nami, niczego nam nie zabraknie, przede wszystkim miłości. Może zabraknie środków ochrony czy respiratorów, ale nie zabraknie Chrystusowej miłości, dzięki której znajdzie się to, co konieczne. To tajemnica Bożego działania dzisiaj – podsumował marianin.

Na zakończenie liturgii ks. Kustosz złożył w imieniu księży i braci marianów świąteczne życzenia, aby wszyscy doświadczyli bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego, zakosztowali Jego miłości i pokoju, a Jego zwycięstwo nad cierpieniem i śmiercią było i naszym udziałem.
Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej pozostaje codziennie odsłonięty przez cały dzień. To przy nim błagali o ratunek mieszkańcy ziemi konińskiej w 1852 roku, podczas epidemii w Polsce i w Europie. Błagajmy, aby Bolesna Królowa Polski wyjednała łaskę ustania epidemii koronawirusa i wyprosiła wszystkim siły do wytrwania w tym trudnym czasie.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w bazylice zostaną odprawione o godz. 7.30, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. O godz. 15.00 odbędzie się Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej koncert wielkanocny w wykonaniu organistów licheńskiej bazyliki Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego. Koncertu będzie można wysłuchać za pośrednictwem transmisji internetowej. Już dziś ks. Kumala zaprasza również na nabożeństwo wielkanocne „Droga światła”, które odbędzie się w piątek, 17 kwietnia, o godz. 17.00. Zapraszamy do udziału przez transmisję internetową.
 
Licheń Stary, 12 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet