Matka Boża Bolesna
Główka1 nenufary
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej

W niemalże pustej bazylice rozpoczęły się w licheńskim sanktuarium uroczystości Triduum Paschalnego. Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, wierni mogli śledzić dzięki przekazowi audiowizualnemu z bazyliki dostępnemu dzięki mediom społecznościowym.

Niecodzienna atmosfera towarzyszyła wielkoczwartkowym uroczystościom w licheńskiej bazylice. Eucharystię o godz. 18.00 celebrowało 6 księży marianów, natomiast w świątyni, zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń, modliło się 5 wiernych.
W homilii ks. Bogusław Binda odniósł się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa zaznaczając, że nawet z największego zła Bóg potrafi wynieść wiele dobra: - „Pan Bóg nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tylko On umie sprawić, byśmy w czasie, kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego, bliżej Chrystusa. U Boga zawsze jest tak, że wraz z nieszczęściem spływa na nas większa łaska. Paradoksalnie przez ten czas, który został nam dany, będziemy jeszcze bardziej w świątyniach, niż byśmy byli. Ufam, że tak jest”.

Kapłan nawiązał także do sakramentów, których ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek: Eucharystii i kapłaństwa. – „W przededniu śmierci Jezus gromadzi wokół stołu uczniów, którzy mimo niedostatków chcą Go słuchać i być przy nim. Ustanowione wtedy sakramenty Eucharystii i kapłaństwa po dziś dzień są obecne. Dziś chcemy jeszcze bardziej wejść do Wieczernika, aby uczyć się od Jezusa miłości i pokory oraz umacniać się Jego Ciałem i Krwią” – mówił.

Marianin zwrócił uwagę na fakt, iż ludzie otrzymali od Boga wolną wolę, aby mogli samodzielnie  decydować i dokonywać wyborów.
- „Gdy idzie się za Chrystusem, nie ma kompromisów i dróg na skróty. Dramatem wyborów podyktowanych przez wolną wolę człowieka jest wybór miejsca, gdzie Go nie ma. Człowiek wybiera ciemność. Ale Bóg nas stworzył jako istoty rozumne. Pozwala odejść, ale i pozwala wrócić. Niektórzy dają się przyciągnąć. Bogu dzięki, że niektórzy wracają również w tym monecie, w tym czasie.
Chrystus nas umiłował do końca. Pytamy, czy nie miłość jest kluczem do całego Triduum? Bez niej te wszystkie wydarzenia – męka, śmierć i zmartwychwstanie nie mają sensu. Z miłości Chrystus obmywa nogi, z miłości przeżywa mękę i śmierć, z miłości zmartwychwstaje”.

Kończąc rozważania, przeor wyeksponował osobę Maryi, która trwała przy Jezusie do samego końca:
- „Ona jest Służebnicą Pana, od Niej uczymy się postawy słuchania Boga, ale też przyjęcia postawy służebnej wobec tej, jakże trudnej, prawdy dla Matki Bożej. Towarzyszy Ona Jezusowi na drodze męki i śmierci. Jej serce przenika ból, ale jest obecna i trwa do końca”.

Przed zakończeniem Mszy św. Najświętszy Sakrament nie został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy a został przez kapłana złożony w tabernakulum.

Księża marianie zachęcają do włączenia się we wspólną modlitwę w trakcie rozpoczętego dziś Świętego Triduum Paschalnego za pośrednictwem sanktuaryjnych mediów społecznościowych.
Wielopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, z kolei początek uroczystości w Wielką Sobotę od godz. 20.00.

Licheń Stary, 09 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet