Matka Boża Bolesna
Główka23 Sanktuarium panorama jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej

W niemalże pustej bazylice rozpoczęły się w licheńskim sanktuarium uroczystości Triduum Paschalnego. Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, wierni mogli śledzić dzięki przekazowi audiowizualnemu z bazyliki dostępnemu dzięki mediom społecznościowym.

Niecodzienna atmosfera towarzyszyła wielkoczwartkowym uroczystościom w licheńskiej bazylice. Eucharystię o godz. 18.00 celebrowało 6 księży marianów, natomiast w świątyni, zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń, modliło się 5 wiernych.
W homilii ks. Bogusław Binda odniósł się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa zaznaczając, że nawet z największego zła Bóg potrafi wynieść wiele dobra: - „Pan Bóg nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tylko On umie sprawić, byśmy w czasie, kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego, bliżej Chrystusa. U Boga zawsze jest tak, że wraz z nieszczęściem spływa na nas większa łaska. Paradoksalnie przez ten czas, który został nam dany, będziemy jeszcze bardziej w świątyniach, niż byśmy byli. Ufam, że tak jest”.

Kapłan nawiązał także do sakramentów, których ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek: Eucharystii i kapłaństwa. – „W przededniu śmierci Jezus gromadzi wokół stołu uczniów, którzy mimo niedostatków chcą Go słuchać i być przy nim. Ustanowione wtedy sakramenty Eucharystii i kapłaństwa po dziś dzień są obecne. Dziś chcemy jeszcze bardziej wejść do Wieczernika, aby uczyć się od Jezusa miłości i pokory oraz umacniać się Jego Ciałem i Krwią” – mówił.

Marianin zwrócił uwagę na fakt, iż ludzie otrzymali od Boga wolną wolę, aby mogli samodzielnie  decydować i dokonywać wyborów.
- „Gdy idzie się za Chrystusem, nie ma kompromisów i dróg na skróty. Dramatem wyborów podyktowanych przez wolną wolę człowieka jest wybór miejsca, gdzie Go nie ma. Człowiek wybiera ciemność. Ale Bóg nas stworzył jako istoty rozumne. Pozwala odejść, ale i pozwala wrócić. Niektórzy dają się przyciągnąć. Bogu dzięki, że niektórzy wracają również w tym monecie, w tym czasie.
Chrystus nas umiłował do końca. Pytamy, czy nie miłość jest kluczem do całego Triduum? Bez niej te wszystkie wydarzenia – męka, śmierć i zmartwychwstanie nie mają sensu. Z miłości Chrystus obmywa nogi, z miłości przeżywa mękę i śmierć, z miłości zmartwychwstaje”.

Kończąc rozważania, przeor wyeksponował osobę Maryi, która trwała przy Jezusie do samego końca:
- „Ona jest Służebnicą Pana, od Niej uczymy się postawy słuchania Boga, ale też przyjęcia postawy służebnej wobec tej, jakże trudnej, prawdy dla Matki Bożej. Towarzyszy Ona Jezusowi na drodze męki i śmierci. Jej serce przenika ból, ale jest obecna i trwa do końca”.

Przed zakończeniem Mszy św. Najświętszy Sakrament nie został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy a został przez kapłana złożony w tabernakulum.

Księża marianie zachęcają do włączenia się we wspólną modlitwę w trakcie rozpoczętego dziś Świętego Triduum Paschalnego za pośrednictwem sanktuaryjnych mediów społecznościowych.
Wielopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, z kolei początek uroczystości w Wielką Sobotę od godz. 20.00.

Licheń Stary, 09 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 grudnia 2020
Sobota
Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu

Nowenna przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (29 XI - 7 XII)

Pierwsza sobota miesiąca

Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny  (7.30)

Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia - ODWOŁANA

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej (3-6 grudnia) PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia oraz wotywna o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
7.00 Msza św. roratnia

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet