Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej

W niemalże pustej bazylice rozpoczęły się w licheńskim sanktuarium uroczystości Triduum Paschalnego. Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, wierni mogli śledzić dzięki przekazowi audiowizualnemu z bazyliki dostępnemu dzięki mediom społecznościowym.

Niecodzienna atmosfera towarzyszyła wielkoczwartkowym uroczystościom w licheńskiej bazylice. Eucharystię o godz. 18.00 celebrowało 6 księży marianów, natomiast w świątyni, zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń, modliło się 5 wiernych.
W homilii ks. Bogusław Binda odniósł się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa zaznaczając, że nawet z największego zła Bóg potrafi wynieść wiele dobra: - „Pan Bóg nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tylko On umie sprawić, byśmy w czasie, kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego, bliżej Chrystusa. U Boga zawsze jest tak, że wraz z nieszczęściem spływa na nas większa łaska. Paradoksalnie przez ten czas, który został nam dany, będziemy jeszcze bardziej w świątyniach, niż byśmy byli. Ufam, że tak jest”.

Kapłan nawiązał także do sakramentów, których ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek: Eucharystii i kapłaństwa. – „W przededniu śmierci Jezus gromadzi wokół stołu uczniów, którzy mimo niedostatków chcą Go słuchać i być przy nim. Ustanowione wtedy sakramenty Eucharystii i kapłaństwa po dziś dzień są obecne. Dziś chcemy jeszcze bardziej wejść do Wieczernika, aby uczyć się od Jezusa miłości i pokory oraz umacniać się Jego Ciałem i Krwią” – mówił.

Marianin zwrócił uwagę na fakt, iż ludzie otrzymali od Boga wolną wolę, aby mogli samodzielnie  decydować i dokonywać wyborów.
- „Gdy idzie się za Chrystusem, nie ma kompromisów i dróg na skróty. Dramatem wyborów podyktowanych przez wolną wolę człowieka jest wybór miejsca, gdzie Go nie ma. Człowiek wybiera ciemność. Ale Bóg nas stworzył jako istoty rozumne. Pozwala odejść, ale i pozwala wrócić. Niektórzy dają się przyciągnąć. Bogu dzięki, że niektórzy wracają również w tym monecie, w tym czasie.
Chrystus nas umiłował do końca. Pytamy, czy nie miłość jest kluczem do całego Triduum? Bez niej te wszystkie wydarzenia – męka, śmierć i zmartwychwstanie nie mają sensu. Z miłości Chrystus obmywa nogi, z miłości przeżywa mękę i śmierć, z miłości zmartwychwstaje”.

Kończąc rozważania, przeor wyeksponował osobę Maryi, która trwała przy Jezusie do samego końca:
- „Ona jest Służebnicą Pana, od Niej uczymy się postawy słuchania Boga, ale też przyjęcia postawy służebnej wobec tej, jakże trudnej, prawdy dla Matki Bożej. Towarzyszy Ona Jezusowi na drodze męki i śmierci. Jej serce przenika ból, ale jest obecna i trwa do końca”.

Przed zakończeniem Mszy św. Najświętszy Sakrament nie został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy a został przez kapłana złożony w tabernakulum.

Księża marianie zachęcają do włączenia się we wspólną modlitwę w trakcie rozpoczętego dziś Świętego Triduum Paschalnego za pośrednictwem sanktuaryjnych mediów społecznościowych.
Wielopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, z kolei początek uroczystości w Wielką Sobotę od godz. 20.00.

Licheń Stary, 09 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet