Matka Boża Bolesna
Główka6 Bazylika nocą wigilijną ;)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

 Akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej
mieszkańców Ziemi Konińskiej, Polski i świata

odczytany przez ks. Janusza Kumalę MIC,
kustosza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
przed Cudownym Obrazem, po mszy o 12.00 w Niedzielę Palmową - Męki Pańskiej

 
Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski i Pani Ziemi Konińskiej,
z pokorą i ufnością podnosimy ku Tobie nasze oczy i otwieramy serca.
Ukochana Licheńska Matko, Tobie powierzamy
nasze losy w tym trudnym i bolesnym czasie epidemii.

Wpatrzeni w Twoje bolesne oblicze Matki prosimy:
osłoń płaszczem swej macierzyńskiej opieki naszą Ziemię Konińską
i przytul do Serca wszystkich mieszkańców.
Uproś u swego Syna łaskę zatrzymania epidemii,
która zagraża naszemu życiu i zdrowiu.
Okaż się miłosierną Matką dla wszystkich chorych i cierpiących świata,
i bądź dla nich Uzdrowieniem.
Niech w chorobie nie stracą ufności w Bożą miłość i opiekę.
Oby trwali w nadziei wyzdrowienia i nie utracili woli życia.
Niech doświadczenie ludzkiej słabości budzi w nich nadzieję,
która będzie łagodzić cierpienie i nadawać mu nadprzyrodzony sens.
Bądź Pocieszycielką dla wszystkich poddanych kwarantannie
i wlej w zalęknione serca otuchę i cierpliwość w znoszeniu ograniczeń.
Tobie powierzamy lekarzy, pielęgniarki, opiekunów-wolontariuszy
i całą służbę zdrowia, aby wytrwale i z poświęceniem ratowali nasze życie i zdrowie,
a Bóg wlewał w ich serca ofiarną miłość.
Tobie powierzamy rządzących, aby mądrze i roztropnie
podejmowali decyzje dla dobra nas wszystkich.
Tobie powierzamy pracowników służb mundurowych,
aby z cierpliwością wypełniali swoje obowiązki i dbali o nasze bezpieczeństwo.
Maryjo, w licheńskim sanktuarium jesteś nazywana Patronką szczęścia rodzinnego,
Tobie powierzamy rodziny, ochraniaj je przed niebezpieczeństwami,
które im zagrażają, wypraszaj im łaskę miłości cierpliwej i ofiarnej,
aby czas epidemii jeszcze bardziej je zjednoczył i umocnił wzajemne relacje.
Tobie, Maryjo, powierzamy biskupów, kapłanów i osoby życia konsekrowanego,
aby gorliwie wypełniali swoje powołanie i wielkodusznie
głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie Zmartwychwstałym.
 
Bolesna Matko stojąca obok Syna na Golgocie,
wyproś nam łaskę ufności i zawierzenia, abyśmy nasze lęki, obawy,
cierpienia i krzyże całkowicie oddali  Chrystusowi.
Niech krzyż epidemii podnosi nasze oczy ku niebu i otwiera serca na Bożą miłość.
Pomóż nam, Maryjo, aby nasza udręka zmieniła się w ukojenie,
trwoga w nadzieję, smutek w radość, niepokój o jutro w zawierzenie Opatrzności,
a cierpienie stało się oczyszczeniem i jeszcze bardziej
zjednoczyło nas z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
 
Maryjo, Matko świętej nadziei, wspieraj nas, aby w tym czasie próby
nie pokonały nas pokusy zwątpienia, beznadziei, rozpaczy…
Abyśmy nie stracili nadziei i nie popadli w przygnębienie i smutek.
Pomóż nam, Bolesna Matko, aby trudny czas epidemii nie był czasem straconym,
ale pomagał w naszym duchowym dojrzewaniu i nawróceniu.
Matko Boża Licheńska, błagaj naszego Ojca w niebie,
aby zlitował się nad swoimi dziećmi i zatrzymał epidemię,
która pustoszy naszą Ojczyznę, Europę i cały świat.
Niech ten czas będzie dla nas szkołą zawierzenia Bogu.
Obyśmy nigdy nie stracili ufności w Jego miłość i opiekę.

W tej bolesnej godzinie próby zwracamy się do Ciebie słowami, którymi modlił się w tym sanktuarium św. Jan Paweł II: „Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca”.

Amen.

 

Licheń Stary, 5 kwietnia 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet