Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

W miniony weekend wierni, którzy nie mogli przybyć osobiście do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym z powodu epidemii koronawirusa (#zostanwdomu), mogli uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach za pomocą przekazów internetowych z wnętrza licheńskiej bazyliki. 
 
W Polsce w dalszym ciągu, do odwołania, obowiązuje ograniczenie zgromadzeń, w tym liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym, do 5 osób. Jednak dzięki transmisjom w czasie rzeczywistym na facebookowym profilu licheńskiego sanktuarium, w wirtualnej modlitwie z największej świątyni w Polsce w dniach od 27 do 29 marca łącznie uczestniczyły tysiące wiernych, co przełożyło się na 916 186 wyświetlonych minut transmisji. Warto podkreślić, iż w samą tylko niedzielę (29 marca) transmisję on-line z licheńskiej świątyni wyświetlano przez 448 376 minut
 
Niedzielnej sumie o godz. 12.00 przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium. Zachęcił, aby dbać o przyjaźń z Jezusem, który jest obecny w naszych cierpieniach, smutkach i niepokojach. Tylko On jest Zmartwychwstaniem i Życiem, i On zwycięża śmierć i wszelkie zło. Przypomniał, że Matka Boża Licheńska otacza nas opieką jako szczególna Patronka na czas epidemii. Ponadto przez cały weekend wierni mogli za pośrednictwem transmisji na żywo z bazyliki modlić się podczas przygotowanych rozważań drogi krzyżowej, wysłuchać katechez głoszonych przez księży marianów (m.in. o komunii duchowej, Matce Bożej czy żalu doskonałym), modlić się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu czy koronki do Bożego Miłosierdzia. Z kolei licheńscy organiści przygotowali i wykonali koncerty organowe, w trakcie których można było usłyszeć m.in. pieśni maryjne. 
 
W specjalnym weekendowym komunikacie, ksiądz kustosz zwrócił się bezpośrednio do wiernych, którzy z wiadomych przyczyn nie mogą pielgrzymować do Lichenia. 
- „Kochani Czciciele Matki Bożej Licheńskiej, wiem, że oczekujecie chwili, kiedy będziecie mogli przybyć do licheńskiego sanktuarium, spacerować po ukwieconych alejkach, w zadumie wspinać się na Golgotę, z miłością pokłonić się Maryi w Jej bazylice, którą wybudowaliście swoją wiarą i miłością. Licheńska Matka też Was oczekuje i tęskni za każdym. Przychodzę do bazyliki, w której teraz najczęściej nie ma nikogo, aby modlić się w Waszej intencji i błagam o ustanie pandemii na świecie. Proszę, spójrzcie w bolesne Oblicze Licheńskiej Matki i módlcie się ze mną: Maryjo, Bolesna Królowo Polski, osłoń płaszczem miłosierdzia cały świat”- napisał ks. Kumala MIC. 
 
Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej jest odsłonięty przez cały dzień. To przy nim błagali o ratunek mieszkańcy ziemi konińskiej w 1852 roku, podczas epidemii cholery w Polsce i w Europie. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż licheńskie sanktuarium dokłada wszelkich starań i stosuje się do wytycznych władz sanitarnych. Obowiązują także ograniczenia co do liczby wiernych, którzy mogą równocześnie przebywać w bazylice (do 5 osób). 
 
Zachęcamy, aby śledzić transmisje na żywo z licheńskiej bazyliki dzięki mediom społecznościowym:
 www.lichen.pl
 
Zapraszamy na kolejny internetowy weekend w sanktuarium w dniach 3-5 kwietnia. Wkrótce przekażemy szczegółowy program.


Licheń Stary, 30 marca 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet