Matka Boża Bolesna
Główka 12 wieże zza drzew
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspierają płodność w licheńskim sanktuarium

Dziś, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, polski Kościół obchodzi również Dzień Świętości Życia. Czy pamiętacie, że w licheńskim sanktuarium funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”?

Dzień poświęcony afirmacji życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995). Dziś mija 25 lat od ogłoszenia tego dokumentu.

„Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zauważyć, jak wielkim złem jest zabijanie dzieci nienarodzonych i eutanazja…” - podkreślał Jan Paweł II.

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Do odpowiedzialnego rodzicielstwa nawołuje również Papież św. Paweł VI w encyklice Humanae vitae. Dokument ten wpłynął na losy zawodowe dr Thomasa Hilgersa, amerykańskiego ginekologa, który opracował Model Creighton nowoczesny system obserwacji cyklu miesiączkowego oraz NaProTechnologię – gałąź medycyny w dziedzinie rozrodczości.


Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i opiekujący się nim księża marianie troszczą się o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. W Licheniu swoją pomoc oferuje Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” będący częścią Fundacji Spem Donare. To miejsce dla pacjentów, którzy chcą dbać o własne zdrowie ginekologiczne oraz rozrodcze, a nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest pomoc małżeństwom mającym trudności z poczęciem dziecka oraz utrzymaniem ciąży. NaProTECHNOLOGY® to bezpieczna profilaktyka, która dąży do przywrócenia prawidłowego stanu zdrowia. Leczenie opiera się na indywidualnym podejściu do pary małżeńskiej i jej konkretnej sytuacji. W zależności od potrzeb diagnostyka poszerzana jest o specjalistyczne badania czy leczenie chirurgiczne.
Model Creighton, jako metoda naturalnego planowania rodziny, może być wykorzystywany przez małżeństwa zarówno starające się, jak i odkładające poczęcie w czasie.  Korzystanie z systemu jest możliwe w wielu nietypowych sytuacjach: przy cyklach nieregularnych, po odstawieniu antykoncepcji, po poronieniu, podczas karmienia piersią, w okresie premenopauzy.

Pary objęte są również opieką duchową. Co dwa miesiące sprawowana jest Msza św. w intencji Pacjentów Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”, której przewodniczy ks. Piotr Kieniewicz MIC. Regularnie modlimy się również w intencjach małżeństw, które spodziewają się dziecka.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia obserwacji jest udział w sesji wprowadzającej z instruktorem Modelu Creighton. Rejestracja na spotkania odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 609 528 116.
Wszelkie informacje o działalności Ośrodka dostępne są na stronie  www.fundacja.lichen.pl.

Licheń Stary, 25 marca 2020 r.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet