Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

U Najpiękniejszej z Niewiast

8 marca w bazylice licheńskiej dziękowano za kobiety i ich misję we wspólnocie ludzkiej. Kilkaset pań, które przyszły na główną mszę św. o godz. 12.00, otrzymało tulipany. Przyjęły także indywidualne błogosławieństwo po zakończeniu południowej mszy św.
 
„W tym dniu, w którym w sposób szczególny chcemy dziękować kobietom za wierność powołaniu, które otrzymały od Boga, i chcemy wyrazić im naszą wdzięczność. Modlimy się za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej, aby Bóg je umacniał i prowadził”- tymi słowami ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, rozpoczął południową mszę w bazylice. „Pamiętajmy o tych kobietach, które są ważne w naszym życiu, szczególnie o matkach, okażmy im dzisiaj naszą wdzięczność poprzez modlitwę i życzliwą pamięć” – zachęcał.
Kustosz sanktuarium wezwał, aby objąć modlitwą cały świat w obecnym czasie lęku, niepokoju i zagrożenia epidemią. W tej intencji odśpiewano suplikacje po mszy św.
„Wszyscy razem, choć jesteśmy różni, jesteśmy podobni do Boga, który jest Miłością. Tą Bożą miłością mamy promieniować w życiu. Szkołą miłości jest Eucharystia – tu odkrywamy nasze powołanie, by być coraz bardziej podobnymi do Boga.” – mówił marianin w czasie homilii. 
Podkreślając, iż dziś, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, szczególnie wyrażamy naszą wdzięczność i miłość do kobiet, ksiądz Kustosz zacytował List do Kobiet św. Jana Pawła II z 1995 roku, w którym papież kierował podziękowania do wszystkich kobiet. Pisał m.in. „Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.”
Marianin odniósł się także do aktualnej sytuacji na świecie: „Jest to zawsze czas błogosławiony, gdy Bóg chce nam coś powiedzieć, zaprasza nas do odkrycia głębszego sensu wydarzeń, dając zdolność odczytywania tych znaków, choć są trudne i niebezpieczne. W tę niedzielę, zatrzymujemy się na drodze odkrywania Chrystusa, pozwalając, by zabrał nas na górę Tabor, wraz z apostołami – gdzie pragnie objawić swoim uczniom swoje Bóstwo, tajemnicę – przenieść na chwilę do Nieba – rzeczywistości, która jest niezwykła i niepojęta.” Jednocześnie kapłan wyraził swoje przekonanie, że „Bóg nigdy nie zostawi nas samych – troszczy się o nas”. Przypomniał także zebranym historię z połowy XIX wieku, gdy Matka Boża przez pasterza Mikołaja Sikatkę wzywała w 1850 roku do nawrócenia i pokuty oraz zapowiedziała nadejście epidemii. Wówczas wiele osób modliło się przed maleńkim wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, błagając o ocalenie przed epidemią, która w 1852 roku boleśnie dotknęła Europę i Polskę. Zgodnie ze źródłami historycznymi, na terenie ziemi konińskiej epidemia cholery zebrała wówczas mniejsze żniwo, a ludzie doświadczali ocalenia, przede wszystkim duchowego. „Przybliżmy się z nadzieją i ufnością do Matki Bożej Ocalenia w znaku licheńskiego wizerunku” – zachęcał ksiądz Kustosz.
W najbliższą niedzielę, 15 marca, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się Dzień modlitw w intencji mężczyzn i ojców rodzin. Pielgrzymi będą mieli okazję przyjąć indywidualne błogosławieństwo z rąk księży marianów oraz zawierzyć swoje życie św. Józefowi.
Natomiast 22 marca sanktuarium zaprasza osoby z Zespołem Downa wraz z rodzinami na mszę św. o godz. 12.00 w ich intencji.
Licheń Stary, 8 marca 2020 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 kwietnia 2021
Piątek

 
Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę? PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 

Maryja - Niewiasta Eucharystii                                                                        
Rekolekcje dla organizatorów i przewodników pielgrzymek. PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 5, 34-425
Psalm responsoryjny:Ps 27
Ewangelia: J 6, 1-15
realizacja LM Internet  LM Internet