Matka Boża Bolesna
Główka 22 Bazylika z parkingu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Z ciemności do światła

W ostatni weekend listopada 25 osób z całej Polski, a także spoza jej granic, uczestniczyło w rekolekcjach przygotowujących do spowiedzi generalnej w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Uczestnicy z Białegostoku, Szczecina czy Warszawy, ale także z Niemiec zawitali do licheńskiego sanktuarium już w czwartek 28 listopada. Najstarsza osoba miała 90 lat, ale konferencjom przysłuchiwała się też kilkunastoletnia dziewczyna.

Rekolekcje rozpoczął Mszą Świętą ks. Jarosław Hybza MIC, z licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów. – Ten czas to przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła – mówi o rekolekcjach mariański przewodnik duchowy.

Konferencje oscylowały wokół tematów – miłość Boża, grzech, rachunek sumienia zmartwychwstanie. Spotkanie wprowadzające dotyczyło przypowieści o dobrym Samarytaninie. Ksiądz Hybza ukazywał, że dobrym Samarytaninem jest Jezus poraniony ludzkim grzechem, który przychodzi, by uzdrowić. Kolejnym tematem była istota grzechu i kilkustopniowe przejawy grzechu, który przychodzi do serca człowieka: sugestia, dialog podejmowany ze złym duchem, walka duchowa, a na końcu świadoma i dobrowolna decyzja popełnienia grzechu. 

Katecheza o 10 przykazaniach, to z kolei bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi generalnej – rachunek sumienia. Marianin wyjaśniał warunki spowiedzi. Przyszedł też czas na przypowieść o powrocie Syna Marnotrawnego do Ojca, co wyrażało pokutę i pojednanie.

Najważniejszym dniem rekolekcji była sobota – to dzień sakramentu pokuty i pojednania z całego życia, która powinna trwać od pół godziny do 45 minut. Kapłani spowiadali  w pełnym skupieniu w pokojach, posługiwali modlitwą rozgrzeszenia, a jeśli była taka potrzeba, również uwolnienia. –  Dla uczestników to głębokie przeżycie, odkrywają nie raz rany z dzieciństwa czy młodości, pojawiają się łzy. Wiele osób kilka lat przed spowiedzią generalną przeżywa nawrócenie i dojrzewa powoli do spowiedzi z całego życia. Jednak zdarza się, że uczestnicy wyznają grzechy po wieloletniej przerwie uczestniczenia w życiu sakramentalnym, a spowiedź generalna jest owocem ich powrotu do Boga – mówił ks. Hybza.

Rekolekcje to również przygotowanie do nowego życia, zmartwychwstania. – W języku greckim „życie” określają dwa słowa „bios” i „zoe”. Przychodzimy do spowiedzi z życiem fizycznym, czyli bios, podczas sakramentu doświadczamy zmartwychwstania i rodzi się nowy człowiek, nowe życie, czyli zoe, to znaczy życie wieczne, życie łaską Bożą – tłumaczy marianin.

Wielu uczestników korzysta z odpustu zupełnego, który można uzyskać w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Mogą go uzyskać po spowiedzi, przyjęciu Komunii Św. oraz nawiedzeniu bazyliki i ofiarować za swoje dawne, grzeszne życie.

Rekolektanci uczestniczyli w adoracjach Najświętszego Sakramentu, a także nabożeństwie adoracji Krzyża w piątek, a całe rekolekcje zwieńczyła Eucharystia w niedzielny poranek. 

Marian z Nowej Soli koło Zielonej Góry przyjechał do licheńskiego sanktuarium po raz pierwszy i chętnie przedłużyłby pobyt. – Szukałem takich rekolekcji, ponieważ uważam, że żyjemy na ziemi, żeby przygotować się do śmierci. Całe nasze życie to wybór, gdzie spędzimy wieczność. Dużo czasu spędziłem na adoracji Najświętszego Sakramentu, chciałem się dobrze przygotować do spowiedzi – mówił godzinę przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania.

            Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej odbywają się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej kilka razy w roku. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.lichen.pl oraz w Biurze Obsługi Pielgrzyma.
 
Licheń Stary, 30 listopada 2019 r.                

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet