Matka Boża Bolesna
Główka38 Bazylika jesienią
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
 
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi odmawiano po każdej z pięciu mszy świętych odprawionych w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. W patronalną uroczystość służby liturgicznej dziękowano wszystkim zaangażowanym w służbę Bogu i ludziom przy ołtarzu.
 
„Jeśli przyjrzymy się ikonie licheńskiej, zobaczymy Matkę Bożą, która pochyla głowę przed Panem i Królem - Swoim Synem – zauważył w czasie homilii ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium – to jest właściwa postawa: Oto jestem, chcę wypełniać Twoją wolę. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, należą do Jego Królestwa – przyjmują postawę sług i służebnic.”
„Spojrzenie na gest pochylonej głowy Matki Bożej Licheńskiej w dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata rodzi pytanie w naszym sercu: jaka jest moja postawa wobec Chrystusa Króla, w domu, pracy, miejscach publicznych, gdziekolwiek się znajduję – mówił marianin – Czy mam tę duchową postawę pochylającego głowę przed Królem?  To symboliczny gest, który kształtuje nasze relacje do Boga i bliźnich. Poprzez tę postawę służby uczestniczymy w Królowaniu Chrystusa Króla Wszechświata – On w niej ukazuje swoje królowanie. Przyszedł, by wypełnić wolę Ojca – służyć człowiekowi, ogłaszać nadejście królestwa Bożego, objawiać oblicze Boga, który jest Miłością.”
W święto patronalne służby liturgicznej ksiądz kustosz podkreślił także, że każdy, kto przybywa do sanktuarium, a jest lub był ministrantem, jest zawsze mile widziany i zaproszony do służenia przy ołtarzu bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Wystarczy zgłosić się do zakrystii.
„O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy” – na zakończenie liturgii wybrzmiały słowa aktu poświęcenia ludzkości Chrystusowi Królowi. „Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą” – modlili się wierni.
24 listopada 2019 r. to także 320 rocznica  papieskiej aprobaty Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które opiekuje się licheńskim sanktuarium od 70 lat. W czasie południowej Eucharystii modlono się także o nowe powołania do Zgromadzenia.
Po mszy świętej odbył się koncert chóru bazyliki licheńskiej „Stabat Mater”, do którego nadal trwa nabór (informacje w Biurze Obsługi Pielgrzyma: lichen@lichen.pl, 63 270 81 42). Chór dyrygowany przez Jacka Hyżnego zadbał o piękno pieśni śpiewanych podczas dzisiejszej liturgii. 

Licheń Stary, 24 listopada 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet