Matka Boża Bolesna
Główka42 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

„Stałem się sługą Ewangelii”
Rekolekcje diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym

 
Około 200 osób ze wspólnot charyzmatycznych katolickiej Odnowy w Duchu Świętym z terenu diecezji włocławskiej spotkało się w weekend 15-17 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Tematem spotkania formacyjnego były słowa „Stałem się sługą Ewangelii”.
 
Jak poinformował ks. Krzysztof Antczak, odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym działającą na terenie diecezji włocławskiej: „celem rekolekcji jest, by pobudzić ludzi, którzy przychodzą do wspólnot tylko po to, by brać, by im się lepiej żyło, a nie chcą nic dawać. Aby ich zachęcić do służby i głoszenia Ewangelii.”
 
Rekolekcje organizowane przez Diecezjalną Radę Odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji włocławskiej rozpoczęły się w piątkowy wieczór zawiązaniem wspólnoty i katechezą. W sobotę dzień otwarło wspólne Lectio divina. Wysłuchano kolejnej katechezy. Odbyły się medytacja, Eucharystia i panel dyskusyjny prowadzony w mniejszych grupach. Drugi dzień pobytu w Sanktuarium zamknięto wspólnotową modlitwą. Głównym punktem niedzielnego programu była Msza Święta sprawowana w kaplicy Trójcy Świętej w bazylice. Po liturgii odbyła się Godzina Świadectw będąca podsumowaniem owoców rekolekcyjnych.  
Bez przerwy przez 36 godzin od godziny 20.00 w piątek do 8.00 w niedzielę trwano na Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu Pielgrzyma ARKA, gdzie odbywały się rekolekcje. Modlący się zmieniali się co godzinę, a czas na Adorację przewidziano także dla dzieci. 
 
„Uświadomiliśmy sobie, że chcemy być w Kościele, który jest rodziną, żywym świadectwem, a nie muzeum, gdzie przychodzimy tylko oglądać – jesteśmy wybranym kapłaństwem” (por. 1P 2,9) – przekonują uczestnicy.
 
Ostatniego dnia, po porannej medytacji dialogu Piotra z Jezusem (J 21, 15-19), kiedy to Jezus pytał Apostoła: „czy mnie miłujesz”, a on odpowiadał że kocha, modlono się, uwielbiając Boga o dary Ducha Świętego, by być uzdolnionym, aby wybaczać. Jezus pytając, czy uczeń go miłuje, pytał, czy jest w stanie oddać za niego życie. Piotr, choć wtedy nie rozumiał i odpowiadał na innym poziomie, życiem pokazał, że umiłował Jezusa.
„Jezus po o myciu nóg daje przykazanie miłości i mówi nie macie się kochać, ale «miłować, jak ja was umiłowałem» (J 13,34). To miłowanie zawiera w sobie to co mówi Jezus - umrzeć dla/za tak jak On to zrobił - oddając życie. Jedną z przeszkód jest nieprzebaczenie.” – mówił prowadzący modlitwę, zachęcając – Prośmy  Jezusa, by uzdrowił w nas to nieprzebaczenie i byśmy nie tylko kochali, ale miłowali, co po ludzku jest niemożliwe, ale może zmienić nasze serce.”
 
 „Przyjechałam na te rekolekcje z pytaniem, kim jestem – opowiada  jedna z uczestniczek, Kasia ze wspólnoty Góra Syjon istniejącej przy parafii św. Bartłomieja w Kole – Pierwszego dnia ks. Adam Grabowski zacytował słowa papieża do św. Katarzyny: «co chcesz robić». W czytaniu z kolei usłyszałam zachętę, by być strażnikami Dobrej Nowiny. W czasie rekolekcji przypadła mi posługa strażnika Adoracji. Uświadomiłam sobie, że w pracy czuję się źle traktowana, raniona – jestem wyrzutem sumienia dla innych, bo jestem strażnikiem. Tu Pan Jezus zachęca mnie, by być strażnikiem, ale z miłości. Mam się otwierać na drugiego człowieka i służyć temu, który mnie rani. Pan Jezus pokazał mi, że razem z Nim jestem w stanie przebaczyć tym wszystkim osobom i miłować ich jeszcze bardziej.”


Licheń Stary, 17 listopada 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet