Matka Boża Bolesna
20
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Mariański Turniej Ministrantów

 

– Przez całe życie jesteśmy ministrantami – zauważył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium podczas Eucharystii sprawowanej dziś, 10 listopada, w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, z udziałem blisko 200 ministrantów, którzy przyjechali do Lichenia na doroczny turniej.

Członkowie liturgicznej służby ołtarza z parafii, którymi opiekują się księża marianie, zjawili się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej już 9 listopada. Z języka łacińskiego ministrare oznacza służyć, posługiwać, pomagać. – „Być ministrantem to zaszczyt i służba. Jest to zadanie dla nas wszystkich na całe życie” – podkreślił ksiądz kustosz, który przewodniczył uroczystej Eucharystii.

Młodzież przybyła do licheńskiego sanktuarium z różnych zakątków Polski, a nawet świata. Wierni zgormadzeni na dzisiejszej Mszy Św. modlili się również w intencji Kościoła prześladowanego. – „Króluj nam Chryste!” – przywitał ministrantów w głoszonej homilii ks. Michał Garbecki MIC. – „Pamięć o prześladowanych jest wyrazem miłości i budowania wspólnoty Kościoła. Dzięki Eucharystii i obecności Chrystusa, którego przyjmujemy, jesteśmy jedną rodziną. (…) Cierpienia prześladowanych są wezwaniem do refleksji nad własną wiarą, nad zmartwychwstaniem. Bo jeżeli nie ma zmartwychwstania, to zwycięzcami są oprawcy, którzy odbierają życie chrześcijanom” – stwierdził kaznodzieja. – „Czy jesteś gotów stanąć od sztandarem Chrystusa?” – pytał ks. Garbecki, przypominając, że prześladowani nie zaparli się Boga, nawet ryzykując życie. – „Czy przyznajesz się, że jesteś ministrantem?” – zachęcił do refleksji młodych.

Do obecnych w licheńskiej świątyni ministrantów słowo skierował także kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Janusz Kumala MIC.
 „Pan Bóg wyszukuje tych, których wzywa później do życia kapłańskiego i zakonnego. Właśnie pośród ministrantów jest najwięcej kandydatów do seminariów duchownych. Dlatego módlmy się za ministrantów, ale także o powołania kapłańskie i zakonne, abyśmy mieli kapłanów odważnych, gorliwych, wiernych Bogu i ludziom” – zachęcał ks. Kumala.

W trakcie zjazdu młodzi ludzie walczą o miano najlepszej grupy ministranckiej. Nie brakuje także czasu na modlitwę i odpoczynek. Podczas turnieju ministranci mogą wykazać się zarówno swoją sprawnością fizyczną, jak i wiedzą z zakresu liturgii Mszy św.
Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”. Większość zajęć odbywa się na ternie licheńskiego sanktuarium, w tym m.in. w domu pielgrzyma Arka, gdzie zakwaterowani są ministranci. Część sprawnościowa zaplanowana została w sali gigantycznej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym.
Turniej zakończy w poniedziałek, 11 listopada, wręczenie pucharów i pamiątkowych dyplomów.

Licheń Stary, 11 listopada 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet