Matka Boża Bolesna
Clipboard06
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Świętowali imieniny Maryi
 
Msza Święta, podarowanie bukietów kwiatów, litania kwiatów do Matki Bożej i koncert pieśni maryjnych złożyły się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na świętowanie imienin Maryi, w dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, 12 września.
 
Wieczornej Eucharystii o godz. 19 przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej księży i braci marianów, Na początku przypomniał, że po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył obchody ku czci imienia Maryi na cały Kościół. Powitał także pielgrzymów z Suwałk, z diecezji ełckiej.
W homilii marianin podkreślił, że trzeba nam na nowo odkryć miłość Matki do każdego z nas, na którą wskazuje już Jej imię – Maryja oznacza m.in. umiłowana na zawsze. Chrześcijanin to człowiek nadziei, kontynuował ks. Binda, dlatego powinien mieć poczucie, że miłość Matki Bożej jest potężniejsza od jego codziennych trudów. – O ile czulsze jest serce Maryi od każdej ziemskiej matki, która kocha swoje dzieci. (…) Niezmierzona miłość Maryi do każdego z nas warta jest tego, by odpowiedzieć na nią całym sercem – dodał marianin, odnosząc się do słów Jezusa z krzyża: „Oto syn twój, oto Matka twoja”. – Patrząc na piękne oblicze Maryi możemy dostrzec piękno, dobro i miłosierdzie Boga. Niech Maryja nauczy nas przekazywać współczesnym ludziom to Boże piękno – podsumował marianin i zachęcał, by dbać też o piękno serc w dobru przed Bogiem.
Przed błogosławieństwem wierni złożyli bukiety kwiatów przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej i wychwalali imię Maryi litanią kwiatów do Matki Bożej. 
Po Eucharystii w licheńskiej bazylice zgasły światła i rozbrzmiał koncert pieśni maryjnych „Jest jedno imię” w wykonaniu organistów naszej bazyliki Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego.
Wspomnienie imienia Maryi przypomina o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i łaskach, które wierni otrzymują od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.


Licheń Stary, 12 września 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 października
Poniedziałek


Dzień Edukacji Narodowej

Św. Małgorzaty M. Alacoque
oraz św. Kaliksta

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 – w intencji uzależnionych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dzieci: 15.30
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Imieniny obchodzą:
Liwia, Bernard, Kalikst
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 1, 1-7
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a)
Ewangelia: Łk 11, 29-32
realizacja LM Internet  LM Internet