Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Modlitwa o pokój

80. rocznica wybuchu II wojny światowej była w sanktuarium Dniem modlitw o pokój na świecie. Rozpoczął go głos dzwonu „Bogurodzica” o 4.45, a głównym elementem była uroczysta suma w bazylice, po której złożono kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.
 
Dzwon Bogurodzica będący największym dzwonem w Polsce odzywał się 1 września trzykrotnie. O 4.45 oddając hołd Obrońcom Ojczyzny, o 11.45 – Poległym za Ojczyznę oraz o 15.30 zwiastując – Pokój Tobie, Polsko.
 
Różańcem w intencji poległych w czasie II wojny światowej modlono się w bazylice o 9.00. Podczas Organowego Koncertu Pokoju w wykonaniu Jacka Hyżnego, organisty licheńskiej bazyliki, który odbył się o godzinie 11.00, można było usłyszeć m. in. „Toccatę d-moll” Jana Sebastiana Bacha czy improwizacje na temat pieśni „O Pani ufność nasza” i „Bogurodzicy”.
 
„Spotykamy się na tej Mszy Świętej, by modlić się w intencji pokoju i dziękować tym wszystkim, którzy oddali swoje życie walcząc za naszą Ojczyznę” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium rozpoczynając południową Eucharystię, która zgromadziła około 3 tysięcy wiernych. „Powinniśmy nieustannie pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność Polski, którzy z trudem poświęcając czas swojego życia czy zdrowie, próbowali przyczynić się do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości.”
 
„Po tak trudnych doświadczeniach nie jest tak łatwo wyciągnąć rękę i pojednać się. Pomimo jednak tak wielu doznanych krzywd, trzeba nam tą drogą właśnie iść. Ten proces pojednania toczy się od 1965 roku i słynnego listu polskich biskupów do niemieckich – przebaczamy i prosimy o przebaczenie.” – przypomniał w homilii marianin. „W wielu miejscach w Polsce dziś modlimy się o pokój i w tej modlitwie jest zawarte wołanie do Boga o łaskę przebaczenia i pojednania; takiego pamiętania, by to nie przeszkadzało w budowaniu teraźniejszości i przyszłości.” – dodał homileta – „Pamięć jest ważna by budować teraźniejszość i przyszłość – gdy jest naznaczona chrześcijańskim przebaczeniem i pojednaniem.”
Ksiądz kustosz zwrócił także uwagę na napis znajdujący się nad Cudownym Obrazem w bazylice: prośbę do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski – „udziel pokoju dniom naszym”.
 
Nawiązując do tego, że nadal dziś jesteśmy świadkami wojen i konfliktów, np. toczącego się na Ukrainie ks. Kumala dodał: „Jeśli zabraknie ducha dialogu, pozostanie tylko rywalizacja i szukanie sposobu, by sobie innych podporządkować, a to jest ścieżka wojenna. Trzeba rozpoczynać od swojego serca szukanie sposobu pojednania, by prowadzić dialog z tymi, którzy mają inne poglądy niż my. Inaczej nie ma przyszłości dla Narodu, który jest rozbity i skłócony.” Na zakończenie Mszy Świętej sanktuaryjny Kwintet Dęty zagrał kilka pieśni patriotycznych.
 
Po liturgii złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej. Modlitwę przy monumencie poprowadził ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej. „Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna , która zagraża Twoim stworzeniom, na niebie, na ziemi i w morzu.” – mówił zakonnik.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet