Matka Boża Bolesna
Główka 22 Bazylika z parkingu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

37 Pielgrzymka Ludzi Pracy
 
W intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski modlili się uczestnicy 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, która odbyła się w niedzielę, 25 sierpnia 2019 r.
Rozpoczęta tuż po stanie wojennym pielgrzymka odbyła się już po raz 37. Pątnicy rozpoczęli swoją pieszą wędrówkę przed konińskim kościołem pw. św. Wojciecha. 190 osobowa grupa dotarła tuż po godzinie 15 do bram licheńskiego sanktuarium. Przed pomnikiem Jana Pawła II, usytuowanym przy kościele św. Doroty, pielgrzymów powitał ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii, a do zebranych dołączyli uczestnicy, którzy przybyli .
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy naszą ufność”. Głównym punktem uroczystości był udział w Eucharystii sprawowanej w bazylice przed Cudownym Obrazem Bolesnej Królowej Polski. Mszę koncelebrowało 5 kapłanów, m.in. przewodniczący liturgii ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Koninie, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi i proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. 
Zebranych powitał kustosz sanktuarium, zwracając uwagę na obecność relikwii patrona Ludzi Pracy, bł. Jerzego Popiełuszki, które zostały umieszczone przy ołtarzu. „Kluczem wyzwań przed którymi stoimy są słowa Popiełuszki, te które tak często powtarzał, owo ewangeliczne wezwanie - zło dobrem zwyciężaj” – podkreślił marianin. Po rozpoczęciu mszy, prałat Kochański odczytał list biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, Wiesława Alojzego Meringa napisany specjalnie na tę okazję. „Przybywacie tutaj, aby zawierzyć swoje życie i pracę Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej Królowej Polski. To świadectwo wiary jest szczególnie ważne i potrzebne zwłaszcza dziś, gdy tak często jesteśmy świadkami profanacji” – pisał ksiądz biskup. 
 
„Przynosimy Ci Maryjo to wszystko, co nas boli, zawstydza przed  światem” – mówił w wygłoszonej homilii ks. Józef Wysocki, wyrażając smutek z powodu znieważeń i profanacji, które miały ostatnio miejsce w naszym kraju. „Są granice wolności, których nie wolno przekraczać, by szargać człowiekiem, kimkolwiek by był. W Twoim wstawiennictwie Maryjo pokładamy całą naszą ufność. To nie tylko hasło naszej pielgrzymki. Gdzież pójdziemy, jak nie do Matki” – mówił homileta. Kapłan zachęcał do szukania duchowej mocy u Boga, u którego poszukiwali jej nasi przodkowie, otrzymując pokój i największą miłość wyrażoną poprzez krzyż.
Po Eucharystii zebrano się przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały odmówione modlitwy, w których wzywano wstawiennictwa Popiełuszki oraz św. Jana Pawła II oraz złożono kwiaty. 
Organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej była NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej (oddział w Koninie) oraz Konfraternia bł. ks. Jerzego Popiełuszko działająca  przy parafii św. Wojciecha w Koninie. O piękny śpiew w czasie uroczystości dbał chór „Soli Deo” działający przy parafii Maksymiliana Kolbego w Koninie.
Licheń Stary, 26 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet