Matka Boża Bolesna
p
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień modlitw o pokój na Ukrainie 

Księża, klerycy oraz goście z Ukrainy modlili się 24 sierpnia z pielgrzymami w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej o pokój na Ukrainie i pojednanie polsko-ukraińskie oraz wysłuchali koncertu organowego.
 
Modlitwy rozpoczęły się o godz. 11 Różańcem pokoju, który poprowadził ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium. – Ciebie, Pani Licheńska prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało, a pokój stał się udziałem wszystkich narodów – modlił się marianin.
W południe rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. Janusza Kumali MIC, kustosza sanktuarium w Licheniu. Celebrans powitał księży: ks. Sergiusza Jakubowskiego MIC z Czerniowiec, ks. Mikołaja Bieliczewa MIC z Charkowa oraz kleryków Ewhena Gabrowa z miasta Chmielnicki, kleryka Wyższego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP i Krzysztofa Kaczmarka z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Winnicy na Ukrainie. Podziękował również za udział we wspólnej modlitwie gościom: Irynie Sukhovych, przedstawicielce ambasadora Ukrainy Andrija Deszczyca, która przyjechała z mężem oraz Wiolecie Modelskiej, sekretarz Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”.
  „Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym” – taki napis widnieje przy Cudownym Obrazie Matki Bożej Licheńskiej. – To miejsce szczególne, by modlić się o pokój, w szerokim znaczeniu, przede wszystkim o pokój w naszych sercach. Dlatego licheńskie sanktuarium jest miejscem nawrócenia i przemiany życia. A drogą do odzyskania pokoju w sercach jest sakrament pokuty i pojednania – mówił w homilii ksiądz kustosz, zauważając długie kolejki do konfesjonałów. Podkreślił też potrzebę modlitwy o pokój w rodzinach i na świecie, dziś szczególnie na Ukrainie – podczas wojny na Ukrainie zginęło od 2014 roku około 13 tysięcy ludzi. – Coraz rzadziej mówimy o wojnie na Ukrainie, wydaje się, jakby jej nie było. Zajmujemy się innymi, często błahymi sprawami – stwierdził marianin. – Jeśli chcemy wprowadzać pokój w świecie, to zawsze zaczynamy od swojego serca i otaczamy modlitwą innych, by otworzyli się na Ducha pokoju i Boga – mówił, przypominając o kluczowej roli przebaczenia za św. Janem Pawłem II. – Wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, Boga, który przebaczył i przebacza nam nieustannie, sprawia, że i my umacniamy się duchowo, by móc przebaczać innym, zaczynając od naszych bliskich – stwierdził. – Niech Matka Boża Licheńska prowadzi nas drogą pojednania polsko-ukraińskiego, nie ustawajmy też w wołaniu o pokój na Ukrainie. Niech Ukraińcy odczują naszą solidarność w tych trudnych dla nich czasach. Obyśmy wszyscy podążali drogą pokoju i pojednania – podsumował ks. Kumala.
Bezpośrednio po Mszy Św. we wnętrzu licheńskiej bazyliki zabrzmiały największe w Polsce organy św. Jana Pawła II podczas koncertu Dymitra Morozowa, organisty i głównego dyrygenta Teatru Opery w Charkowie oraz sopranistki Leny Szyrajewy. Artyści wykonali słynne utwory kompozytorów m.in. Fryderyka Chopina, Georga Friedricha Händla i Jana Sebastiana Bacha.
Zwieńczeniem dnia była modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.


Licheń Stary, 24 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet