Matka Boża Bolesna
Główka40 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

3 maja: Licheń w sercu Polski
 
3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00 w licheńskiej bazylice modliło się około 4 tysięcy osób. 
 
W wygłoszonej podczas sumy homilii, ks. Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium zwrócił uwagę na fakt, iż Licheń Stary znajduje się geograficznie w samym centrum Polski – można powiedzieć, w jej sercu.
- „Symbolicznie można także odczytać istnienie tej świątyni – największego kościoła w Polsce. Świątynia ta, jakby chciała powiedzieć, że cała nasza Ojczyzna ma się tutaj zmieścić. Ten kościół ma ogarnąć całą Polskę, ponieważ nasza Ojczyzna cała należy do Chrystusa. Naszą troską powinno być to, byśmy pozostali Mu wierni.” – kontynuował marianin.
 
„Drogi naszej historii biegły różnie, jednak Polacy starali się dotrzymywać wierności Bogu, łasce chrztu świętego. 3 maja każdego roku przypominamy sobie o szczególnej obecności Matki Najświętszej w dziejach naszej Ojczyzny. Maryja obecna w Kościele, nieustannie o ten Kościół się troszczy.” – podkreślał kaznodzieja – „Troszczy się o uczniów Chrystusa, bo to jest Jej misja; a także o nas, Polaków i wszystkich przynależących do naszej Ojczyzny. Maryja bowiem jest nie tylko Królową Polski, ale wszystkich narodów. Ona pragnie, by każdy powołany do życia przez Boga Ojca odnalazł w swoim życiu Chrystusa, szedł drogą do zbawienia.”
 
Celebrans przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który 20 lat temu powiedział do pielgrzymów zebranych  na placu przed bazyliką: „dziękujemy Ci Maryjo, że prowadzisz nas do Chrystusa”, a które  wyrażają misję Maryi w Kościele.  Licheńskie Sanktuarium, jako miejsce, w którym gromadzą się pielgrzymi, św. Jan Paweł II nazwał miejscem, które „Maryja bardzo umiłowała”. Matka Najświętsza ogarnia nas swoją miłością, pochylając się nad każdym z nas i prowadząc do Jezusa.
 
Od czasu koronacji licheńskiego wizerunku koroną papieską, czego dokonał w 1967 roku sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Maryja nazywana jest w Licheniu  Bolesną Królową Polski. Te słowa –  modlitwę tego sanktuarium: „Bolesna Królowo polski, módl się za nami” Prymas Tysiąclecia dostrzegł wypisane na ołtarzu koronacyjnym przy kościele św. Doroty, zbliżając się do miejsca uroczystości koronacyjnych. 
 
„Modlimy się w tym sanktuarium do Matki Najświętszej, która cała ogarnięta jest zbawczą miłością Chrystusa, która stoi przy krzyżu Chrystusa i doświadcza Jego miłosierdzia.” – mówił homileta, dodając – „Tak samo stoi przy naszych krzyżach jako Matka wiary, która pełna miłości jednoczyła się z umierającym Jezusem, a dziś jednoczy się z nami.”
 
Nad licheńskim obrazem znajdują się słowa: „Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym”. Kustosz sanktuarium zauważył, iż „jest to modlitwa wszystkich o łaskę pokoju: w naszych sercach, w rodzinach, w Ojczyźnie, w innych narodach.” Kończąc homilię, ks. Kumala zachęcał, by wypełniając testament Jezusa z Krzyża, zabrać Maryję ze sobą, jako swoja Matkę i Nauczycielkę, która się o nas troszczy, uczy nas życia w miłości i prowadzi drogą do nieba.

Licheń  Stary, 3 maja 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet