Matka Boża Bolesna
Główka30 prezbiterzy i wierni
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej

W ciszy i modlitewnym skupieniu rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Wielki Piątek (19.04).

Wielkopiątkową celebrację w licheńskiej bazylice zapoczątkowała Rodzinna Droga Krzyżowa o godz. 17.00, w trakcie której rodziny z licheńskiej parafii niosły krzyż oraz odczytały rozważania dotyczące męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu nabożeństwa, o godz. 18.00, rozpoczęła się liturgia na cześć Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Po procesji na wejście, która wiodła przez główną nawę świątyni, celebrans modlił się przed ołtarzem leżąc krzyżem na ziemi. W trakcie liturgii słowa kulminacyjnym momentem było odczytanie męki Jezusa Chrystusa wg św. Jana.
Homilię w trakcie liturgii wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC. W słowie odniósł się do 3 domów, nad którymi w Wielki Piątek powinien pochylić się każdy z nas. Są to: liturgia słowa, adoracja krzyża i komunia święta.

Mówiąc o liturgii słowa, homileta wskazał na opis męki Jezusa wg św. Jana:
- „Ewangelia wg św. Jana pokazuje paschalny wymiar krzyża. Męka Jezusa jest intronizacją króla. Św. Jan pokazuje Chytrusa jako Króla na tronie, który pokonał śmierć i szatana. Pokazuje Chrystusa jako tego, który jest triumfujący. Liturgia słowa zaczyna się budująco. Słowo pokazuje wymiar paschalny, zmartwychwstania. Dzisiejszy dzień jest pełen nadziei. Krzyż skrywa taką tajemnice” – mówił kapłan.
Dalej ks. Hybza zastanawiał się na wartością Słowa Bożego. Jego zdaniem „jest to dom, w którym mamy mieszkać”. – „Możemy postawić sobie pytanie: czy mieszkam w Słowie Bożym, czy Biblia jest miejscem mojego zamieszkania, moich wyborów i decyzji w życiu”.

Nawiązując do Maryi wyjaśnił, że jest Ona najpiękniejszym mieszkańcem Słowa Bożego: – „Nikt tak nie żył, jak Maryja. Jak choćby śpiewany w tym sanktuarium Magnifikat. Ten hymn jest utkany słowem Boga, a Biblia to tkanina utkana słowem Boga. Być mieszkańcem Słowa Bożego to znaczy, że wartościuje moje życie wg Biblii” – kontynuował rozważania marianin.   

Drugim domem wg kapłana jest krzyż, którego tajemnica jest nie do pojęcia ludzkim rozumem. – „Jest zasłonięty tzn. że jest to przekleństwo. Drzewo bez Chrystusa jest miejscem przeklętym, miejscem hańby. Ale gdy zdejmujemy zasłonę, ukazuje się Chrystus. Trzeba te tajemnicę odsłonić i się do niej przybliżyć” – mówił homileta.

Każdy chce przed krzyżem powiedzieć o swoich wyborach i decyzjach, o swoich pragnieniach i grzechu, o niewiernościach, radościach i smutkach. Zdaniem kapłana „być mieszkańcem krzyża to znaczy odkrywać sens cierpienia w Chrystusie”.

-„ Dziś jest dzień przebaczenia źródłowego, gdyż źródłem ludzkiego nieszczęścia jest grzech. Skoro przychodzimy do Boga, aby Go pocałować, adorować, to Bóg podczas adoracji podnosi ciebie z grzechów do Swoich ust. Dziś każdy, kto adoruje krzyż wierzy, że Jezus żyje. Nie można całować krzyża, gdy się nie wierzy w zmartwychwstanie” – mówił ks. Hybza.
Ostatnim, trzecim domem wspomnianym w homilii, był dom komunii świętej.
I po raz kolejny marianin zastanawiał się: czy jestem człowiekiem Eucharystii? Czy każdy z nas mieszka w Eucharystii. – „Mieszkać w domu Eucharystii to mieszkać z Jezusem pod jednym dachem; to znaczy, że swoje życie wartościuje z życiem Eucharystii, wszystkie moje wybory, plany i oczekiwania biorą źródło w Eucharystii” – zakończył rozważania marianin.

Po homilii nastąpiła modlitwa powszechna składająca się z 10 wezwań celebransa. Następnie do świątyni wniesiony został krzyż przez pięciu mężczyzn – przedstawicieli licheńskiej parafii.

Kulminacyjnym punktem celebracji była adoracja krzyża kolejno przez księży, braci i siostry zakonne, służbę ołtarza, strażaków oraz wierny lud Boży. Całość odbywała się w modlitewnym skupieniu.
Po komunii św. Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego znajdującego się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w starej części licheńskiego sanktuarium.

Licheń Stary, 19 marca 2019 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lipca 2019
Poniedziałek

 
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Magdalena, Wawrzyniec, Maria

Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Pnp 8,6-7
Psalm responsoryjny: Ps 63
Ewangelia:  J 20,1.11-18
realizacja LM Internet  LM Internet