Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

 Ponad 30 osób pracujących w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym zapoznało się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W trzech sesjach szkoleniowych uczestniczyli przedstawiciele różnych agend działających na terenie sanktuarium.

Sesje szkoleniowo-warsztatowe odbywały się małych grupach, aby osoby w nich uczestniczące, poza teoretycznym wprowadzeniem do poszczególnych zagadnień, mogły skorzystać z zajęć praktycznych. Zdaniem prowadzącego zajęcia pana Roberta Bieleckiego, ratownika medycznego z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, tego typu szkolenia zwiększają samoświadomość wśród społeczeństwa i pozwalają na nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności o tym, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia życia, którego jesteśmy świadkami.

W szkoleniu,  które odbywało się w budynku Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, wzięło udział ponad 30 pracowników licheńskiego sanktuarium. W relacji Roberta Adamczyka z biura prasowego sanktuarium, kluczem wyboru osób, które przeszły szkolenie, był częsty kontakt z pielgrzymi przybywającymi do licheńskiego sanktuarium:
- „Każdego roku do Lichenia przybywa kilkaset tysięcy osób. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości zrodził się pomysł, aby pracownicy sanktuarium zapoznali się z podstawowymi mechanizmami ratowania życia osób, które np. stracą przytomność. Oczywiście nabyta wiedza i umiejętności w trakcie kilkugodzinnego szkolenia mogą być wykorzystane przez uczestników w dowolnym czasie, gdyż życie ludzkie jest bezcenne. Szkolenie zostało zorganizowane w głównej mierze po to, aby zminimalizować negatywne skutki ewentualnych sytuacji losowych, które mogą wydarzyć się na terenie sanktuarium”.

W trakcie szklenia uczestnikom zostało postawiane pytanie: „Pomagać – tak czy nie?” W myśl art. 4  ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz art. 162 kodeksu karnego, odpowiedź brzmi „tak” - wszyscy jesteśmy zobowiązani udzielić pomocy osobom, których życie lub zdrowie jest w niebezpieczeństwie.  

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega różnica i jakie są objawy zasłabnięcia, omdlenia czy  nagłego zatrzymania krążenia. Dowidzieli się, jak reagować w poszczególnych przypadkach i jak rozpocząć resuscytację w nagłym zatrzymaniu krążenia przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.  

Ćwiczenia praktyczne polegały z kolei na rozpoznaniu stanu zagrożenia życia, sprawdzaniu oddechu, ułożeniu w pozycji bezpiecznej. Omówione zostały także zagadnienia tj. omdlenie, zasłabnięcie, zatrzymanie krążenia, atak padaczki, zadławienia. Prowadzący omówił także wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, jaka powinna znajdować się w zakładzie pracy.

W 3 sesjach szkoleniowych łącznie wzięło udział 31 osób  pracujących w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym, którzy na co dzień mają częsty kontakt z pielgrzymami, m.in. biura obsługi pielgrzymia, kancelarii, ochrony,  biura prasowego, zakrystii, muzeum czy domów pielgrzyma. Szkolenie zostało zorganizowane w celu przekazania pracownikom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.  Dzięki temu, w sytuacjach zagrożenia życia pielgrzymów lub pracowników, osoby, które przeszły kurs, posiadają niezbędną wiedzę pozwalającą ratować życie lub zdrowie poszkodowanego. Szkolenie, które dla każdej grupy łącznie trwało 5 godzin, miało charakter teoretyczno-praktyczny.

Licheń Stary, 05 kwietnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet